Ανάρτηση Αξιολόγησης και επιλογής επιστημόνων διδακτορικού για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος

«Αξιολόγηση και επιλογή επιστημόνων διδακτορικού για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος» στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους…

Συνέχεια…