Υποβολή Δικαιολογητικών Στέγασης για τους Πρωτοετείς Φοιτητές ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Ακαδημαϊκού Έτους 2014 -2015

Γίνεται γνωστό στους Πρωτοετείς Σπουδαστές του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας ότι, μπορούν να καταθέσουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για στέγαση (για όσους…

Συνέχεια…

Υποβολή Δικαιολογητικών Σίτισης για τους Φοιτητές ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Ακαδημαϊκού Έτους 2014 -2015

Η υποβολή της αίτησης για δωρεάν ΣΙΤΙΣΗ θα πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-students.teipat.gr . Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται χειρόγραφα δεν αξιολογούνται. Για τους σπουδαστές παλαιών ετών οι…

Συνέχεια…