Κοινά Εξάμηνα Σπουδών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος     Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
1101 Μαθηματικά – Βιοστατιστική Υ ΜΓΥ 2 1 3 7 5
1102 Αγροφυσική Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1103 Γεωργική Χημεία Υ ΜΓΥ 2 3 5 9 5
1104 Κυτταρολογία-Βιοχημεία Υ ΜΓΥ 3 2 5 11 6
1105 Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1106 Γεωργική Οικονομία Υ ΔΟΝΑ 3 3 8 4
Σύνολο     14 10 24 50 30,0

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECΤS
1201 Μορφολογία  και Ανατομία  Φυτών Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1202 Εδαφολογία Υ ΜΓΥ 3 2 5 10 6
1203 Σύγχρονα Γεωργικά Μηχανήματα Υ ΜΓΥ 2 2 4 7 4
1204 Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1205  Γεωργικές- Θερμοκηπιακές Κατασκευές Υ ΜΓΥ 2 3 5 9 5
1206 Ζωοτεχνία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
Σύνολο     13 13 26 50 30,0

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
1301 Φυσιολογία Φυτών Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5,0
1302 Γενετική Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 5,0
1303 Γενική Γεωργία – Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5,0
1304 Γενική Δενδροκομία Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5,0
1305 Γενική Λαχανοκομία Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 5,0
1306 Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5,0
Σύνολο     13 13 26 50 30,0

Comments are closed.