Φυτικής Παραγωγής

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
2401 Τεχνολογίες  Άρδευσης και Στράγγισης Υ ΜΕΥ 3 2  5 11 6,0
2402 Βελτίωση φυτών- Γεωργικός Πειραματισμός Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
2403 Θρέψη Φυτών – Λιπασματολογία Υ ΜΕ 2 3 5 9 6,0
2404  Φυτοπαθολογία Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,5
2405  Ανθοκομία Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,5
Σύνολο   13 11 24 50 30,0

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
2501 Υπαίθρια Λαχανικά Υ ΜΕ 2 3 5 9 5,0
2502 Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού Υ ΜΕΥ 2 2 4 9 5,0
2503 Εσπεριδοειδή – Ελιά Υ ΜΕ 3 2 5 8 5,0
2504 Ειδική Γεωργία Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
2505 Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
Και ένα (1) από τα  επιλογής υποχρεωτικά
2506 Μικροί καρποί – Εναλλακτικές Καλλιέργειες ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
2507 Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
2508 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας στη Γεωργία ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 4 8 5,0
Σύνολο     13 13 26 50 30,0

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
2601 Αμπελουργία Υ ΜΕ 3 3 6 11 6,5
2602 Φυλλοβόλα Οπωροφόρα Υ ΜΕ 3 3 6 11 6,0
2603 Βιοκλιματολογία Θερμοκηπίων και Αγροτικών Μονάδων Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 6,0
2604 Γεωργική Φαρμακολογία Υ ΜΕ 3 2 5       11 6,5
Και ένα (1) από τα  επιλογής υποχρεωτικά
2605 Νομοθεσία Αγροτικής Παραγωγής ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 4 9 5,0
2606 Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες ΕΥ ΜΕ 2 2 4 9 5,0
2607 Σπάνια Είδη και Ελληνικές Ποικιλίες Καλλιεργούμενων Φυτών ΕΥ ΜΕ 2 2 4 9 5,0
Σύνολο   13 12 25 50 30,0

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
2701 Ειδική Φυτοπροστασία Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
2702 Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Υ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
2703 Υδροπονικές –Αεροπονικές Καλλιέργειες Υ ΜΕ 3 2 5 9 5,0
2704 Βιολογική Γεωργία Υ ΜΕΥ 3 2 5 9 5,0
Και δύο (2) από τα  επιλογής υποχρεωτικά
2705 Γεωργική Βιοτεχνολογία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
2706 Αγγλικά Ορολογία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
2707 Συστήματα Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης Καλλιεργειών ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
2708 Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
2709 Γεωργία Ακριβείας ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0
Σύνολο     14 12 26 50 30,0

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος  Υ/ΕΥ   Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
2801 Πτυχιακή εργασία Υ 36 34 20,0
2802 Πρακτική άσκηση Υ 4 16 10,0
ΣΥΝΟΛΟ       40 50 30

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΓΥ)

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος    Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
1101 Μαθηματικά – Βιοστατιστική Υ ΜΓΥ 2 1 3 7 5
1102 Αγροφυσική Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1103 Γεωργική Χημεία Υ ΜΓΥ 2 3 5 9 5
1104 Κυτταρολογία-Βιοχημεία Υ ΜΓΥ 3 2 5 11 6
1105 Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1201 Μορφολογία  και Ανατομία  Φυτών Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1202 Εδαφολογία Υ ΜΓΥ 3 2 5 10 6
1203 Σύγχρονα Γεωργικά Μηχανήματα Υ ΜΓΥ 2 2 4 7 4
1204 Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1205  Γεωργικές- Θερμοκηπιακές Κατασκευές Υ ΜΓΥ 2 3 5 9 5
1206 Ζωοτεχνία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΜΕΥ)

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος    Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
1301 Φυσιολογία Φυτών Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
1302  Γενετική Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 5
1303 Γενική Γεωργία – Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
1304 Γενική Δενδροκομία Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
1305 Γενική Λαχανοκομία Υ ΜΕΥ 2 3 5 9 5
1306 Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 5
2401 Τεχνολογίες  Άρδευσης και Στράγγισης Υ ΜΕΥ 3 2 6 11 6
2404  Φυτοπαθολογία Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,5
2405  Ανθοκομία Υ ΜΕΥ 3 2 5 11 6,5
2502 Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού Υ ΜΕΥ 2 2 4 9 5
2603 Βιοκλιματολογία Θερμοκηπίων και Αγροτικών Μονάδων Υ ΜΕΥ 2 2 4 8 6
2704 Βιολογική Γεωργία Υ ΜΕΥ 3 2 5 9 5

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕ)

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος    Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
2402 Βελτίωση φυτών- Γεωργικός Πειραματισμός Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
2403 Θρέψη Φυτών – Λιπασματολογία Υ ΜΕ 2 3 5 9 6
2501 Υπαίθρια Λαχανικά Υ ΜΕ 2 3 5 9 5
2503 Εσπεριδοειδή – Ελιά Υ ΜΕ 3 2 5 8 5
2504 Ειδική Γεωργία Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
2505 Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
2506 Μικροί καρποί – Εναλλακτικές Καλλιέργειες ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
2507 Αρωματικά & Φαρμακευτικά φυτά ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
2601 Αμπελουργία Υ ΜΕ 3 3 6 11 6,5
2602 Φυλλοβόλα Οπωροφόρα Υ ΜΕ 3 3 6 11 6
2604 Γεωργική Φαρμακολογία Υ ΜΕ 3 2 5 11 6,5
2606 Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες ΕΥ ΜΕ 2 2 4 9 5
2607 Σπάνια Είδη και Ελληνικές Ποικιλίες Καλλιεργούμενων Φυτών ΕΥ ΜΕ 2 2 4 9 5
2701 Ειδική Φυτοπροστασία Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
2702 Μετασυλλεκτική Τεχνολογία Υ ΜΕ 2 2 4 8 5
2703 Υδροπονικές –Αεροπονικές Καλλιέργειες Υ ΜΕ 3 2 5 9 5
2705 Γεωργική Βιοτεχνολογία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
2706 Αγγλικά Ορολογία ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
2707 Συστήματα Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης Καλλιεργειών ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
2708 Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5
2709 Γεωργία Ακριβείας ΕΥ ΜΕ 2 2 4 8 5,0

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΟΝΑ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος    Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
1106 Γεωργική Οικονομία Υ ΔΟΝΑ 3 3 8 4
2508 Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας στη Γεωργία ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 4 8 5
2605 Νομοθεσία Αγροτικής Παραγωγής ΕΥ ΔΟΝΑ 2 2 4 9 5

 

 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Δ.Μ/ECTS
θΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΜΓΥ+ΔΟΝΑ 14 (30%) 31 27 70
ΜΕΥ 12 (25%) 29 25 65
ΜΕ 21 (45%) 33 32 75
Πτυχιακή Εργασία 20
Πρακτική Άσκηση 10
Γενικό Σύνολο 47 (100%) 93 84 240

Comments are closed.