Αντιστοιχίσεις Μαθημάτων

Αντιστοιχήσεις μαθημάτων μεταξύ Παλαιού Προγράμματος Σπουδών  Τμήματος ΘΕΚΑ και Νέου Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων:

 1ο Εξάμηνο

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΘΕΚΑ) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Τμ. Τεχν. Γεωπόνων)
Γεωργική Χημεία Γεωργική Χημεία
Εισαγωγή στην Πληροφορική Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία
Αγρομετεωρολογία Αγροφυσική
Γεωργική Μηχανολογία Σύγχρονα Γεωργικά Μηχανήματα
Βιοστατιστική Μαθηματικά-Βιοστατιστική
Μορφολογία – Ανατομία Φυτών Μορφολογία – Ανατομία Φυτών

 2ο ξάμηνο

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΘΕΚΑ) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Τμ. Τεχν. Γεωπόνων)
Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία
Εδαφολογία Εδαφολογία
Φυσιολογία Φυτών – Βιοχημεία Φυσιολογία Φυτών
Γεωργική Οικονομία Γεωργική Οικονομία
Γενετική Γενετική
Συστηματική Βοτανική Συστηματική Βοτανική – Ζιζανιολογία

 3ο ξάμηνο

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΘΕΚΑ) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Τμ. Τεχν. Γεωπόνων)
Τεχνολογία Θερμοκηπίων Γεωργικές – Θερμοκηπιακές Κατασκευές
Γενική Φυτοπαθολογία Γενική Φυτοπαθολογία
Λιπασματολογία Θρέψη Φυτών – Λιπασματολογία
Γενική Λαχανοκομία Γενική Λαχανοκομία
Γενική Ανθοκομία Γενική Ανθοκομία
Γενική Οικολογία Σπάνια Είδη και Ελληνικές Ποικιλίες Καλλιεργούμενων Φυτών

 

 4ο ξάμηνο

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΘΕΚΑ) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Τμ. Τεχν. Γεωπόνων)
Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας στη Γεωργία
Γενική Εντομολογία Γεωργική Ζωολογία – Εντομολογία
Αρδεύσεις – Στραγγίσεις Αρδευτικά – Στραγιστικά Συστήματα
Ειδική Λαχανοκομία Ι Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες
Φυτά Εσωτερικών Χώρων και Κηποτεχνίας Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου
Αξιοποίηση Εδαφών Εδαφολογία

 5ο Εξάμηνο

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΘΕΚΑ) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Τμ. Τεχν. Γεωπόνων)
Ειδική Λαχανοκομία ΙΙ Υπαίθρια Λαχανικά
Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Γεωργική Φαρμακολογία
Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών
Δρεπτά Άνθη Γενική Ανθοκομία
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Νομοθεσία Αγροτικής Παραγωγής
Φυλλοδιαγνωστική Θρέψη Φυτών – Λιπασματολογία

 

 6ο Εξάμηνο

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΘΕΚΑ) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Τμ. Τεχν. Γεωπόνων)
Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου
Υδροπονικές Καλλιέργειες Υδροπονικές  – Αεροπονικές Καλλιέργειες
Φυτοπροστασία Ανθοκηπευτικών Ειδική Φυτοπροστασία
Βελτίωση Φυτών Βελτίωση Φυτών – Γεωργικός Πειραματισμός
Θρέψη Φυτών Θρέψη Φυτών – Λιπασματολογία
Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας στη Γεωργία

 7ο ξάμηνο

Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΘΕΚΑ) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (Τμ. Τεχν. Γεωπόνων)
Σεμινάριο Τελειοφοίτων Γεωργία Ακριβείας
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Βιολογική Γεωργία
Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας στα Θερμοκήπια Βιοκλιματολογία Θερμοκηπίων και Αγροτικών Μονάδων
Αστικό και Περιαστικό Πράσινο Κηποτεχνία – Αρχιτεκτονική Τοπίου
Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί – Τυποποίηση Ανθοκηπευτικών Μετασυλλεκτική Τεχνολογία
Αγροτεχνοοικονομικές Μελέτες Συστήματα Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης Καλλιεργειών
Βιοτεχνολογία – Ιστοκαλλιέργεια Γεωργική Βιοτεχνολογία

Comments are closed.