Σύμβουλοι Καθηγητές

symvouloi

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Δ’ «Προπτυχιακές Σπουδές», του άρθρου 12, του ν. 3549/2007 (Α’ 69). Κεφ. Δ’ και τα αρθ. 50 και 51 του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ του «πρότυπου εσωτερικού κανονισμού Υπηρεσία υποστήριξης – Σύμβουλοι σπουδών» προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας Υπηρεσιών υποστήριξης σπουδαστών – συμβούλου σπουδών.

Σε κάθε Σχολή ή Τμήμα συνιστάται και λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης σπουδαστών, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την υποστήριξη σπουδαστών με αναπηρία ή σπουδαστών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του οικείου Ιδρύματος.

Στόχος του θεσμού είναι να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε σπουδαστή/σπουδάστρια να δημιουργήσει «γέφυρα άμεσης αλληλεπιδραστικής επικοινωνίας» με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευσή του καθηγητές.

Με τον τρόπο αυτό κάθε σπουδαστής θα γνωρίζει από που να αντλήσει αξιόπιστη πληροφόρηση για κάθε θέμα που τον απασχολεί σχετικά με τις σπουδές του, τις προσωπικές του αξίες τους στόχους και την εναρμόνιση τους τόσο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος, όσο και με το γενικότερο πλαίσιο της ένταξής του στην κοινωνία ως νέου επιστήμονα.

Επιπλέον η πληροφόρηση που αποκτούν οι Σύμβουλοι-Καθηγητές στο πλαίσιο της συμβουλευτικής διαδικασίας βοηθά στην κατανόηση των προβλημάτων που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών και την εν γένει λειτουργία του Τμήματος και στην επίλυση τους μέσω των αρμοδίων οργάνων.

Σύμβουλοι Καθηγητές  φοιτητών τμήματος ανά έτος εισαγωγής

  • Δείτε τους Σύμβουλους Καθηγητές φοιτητών με έτος εισαγωγής  2013 – 2014 [Εδώ…].
  • Δείτε τους Σύμβουλους Καθηγητές φοιτητών με έτος εισαγωγής  2014 – 2015 [Εδώ…].
  • Δείτε τους Σύμβουλους Καθηγητές φοιτητών με έτος εισαγωγής  2015 – 2016 [Εδώ…].

 

Comments are closed.