Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 9/19-4-2018 (θέμα 5ο)

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι ημερομηνίες παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών θα είναι:

1) οι πρώτες δύο εβδομάδες του χειμερινού εξαμήνου.

2) οι τελευταίες δύο εβδομάδες του χειμερινού εξαμήνου πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

3) οι τελευταίες δύο εβδομάδες του εαρινού εξαμήνου πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Οι ακριβείς ημερομηνίες θα καθορίζονται σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο.

 

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος αριθμ. 1/ 27-01-2016 (Θέμα 1ο)

Μέχρι καταρτίσεως εσωτερικού κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το τμήμα θα ακολουθεί ως προς τη διαδικασία εκπόνησης πτυχιακών μελετών τις σχετικές διατάξεις που περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΤΕΙ/Μ.

Επιπλέον:

  1. Η Γραμματεία μόλις ολοκληρώνονται οι εξεταστικές περίοδοι του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, θα ανακοινώνει πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους φοιτητές προκειμένου όσοι από αυτούς πληρούν τις προϋποθέσεις (φοίτηση στο τελευταίο έτος σπουδών και ολοκλήρωση με επιτυχία το 70% του συνόλου των Διδακτικών Μονάδων του Προγράμματος Σπουδών, αφαιρουμένων των Διδακτικών μονάδων της πρακτικής άσκησης και της πτυχιακής εργασίας, δηλαδή σύμφωνα με τον αλγόριθμο 70% Χ [240-30] =147 Δ.Μ) να δηλώνουν ότι επιθυμούν να αναλάβουν θέμα πτυχιακής.
  1. Τα μέλη ΕΠ, και οι Έκτακτοι Συνεργάτες ανακοινώνουν θέματα διαθέσιμα προς πτυχιακή τα οποία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του τμήματος.
  1. Η Γραμματεία αφού εγκριθεί η ανάθεση της Πτυχιακής μελέτης και κάθε σχετικό θέμα από τη Συνέλευση Τμήματος (ελλείψει Τομέα Μαθημάτων) καταγράφει και παρακολουθεί ηλεκτρονικά την εξέλιξη πτυχιακής.
  1. Οι Πτυχιακές μελέτες του τμήματος εξετάζονται όλες μαζί σε καθορισμένες ημερομηνίες μετά τη λήξη των τριών εξεταστικών περιόδων.

Ιδρυματικό Καταθετήριο «Αθηνά» του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

Στα πλαίσια της έναρξης λειτουργίας του Ιδρυματικού Καταθετηρίου «Αθηνά» του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (βλ. http://www.library.teiwest.gr –> Ιδρυματικό Καταθετήριο Αθηνά), απαιτείται η σωστή τήρηση των προδιαγραφών σύνταξης των πτυχιακών εργασιών, όπως φαίνονται στο σύνδεσμο Υποβολή πτυχιακής στην αρχική σελίδα της Βιβλιοθήκης.

Οι πτυχιακές εργασίες που κατατίθενται στη Βιβλιοθήκη πρέπει να συνοδεύονται από τη Δήλωση κατάθεσης και διάθεσης  υπογεγραμμένη από όλους τους συμμετέχοντες σπουδαστές.

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Comments are closed.