Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το σπουδαστικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου. Βασική εκπαιδευτική μονάδα στα Τ.Ε.Ι. είναι το διδακτικό εξάμηνο. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε σπουδαστικού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό). Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 15 εβδομάδες για διδασκαλία και δύο εξεταστικές περιόδους που η κάθε μία έχει διάρκεια δύο εβδομάδες.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των μαθημάτων και οι ημερομηνίες των εξετάσεων καθορίζονται από τη Σύγκλητο.
Πιο συγκεκριμένα για το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Έτους 2017-2018 έχουμε:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εγγραφές από: 25-09-2017
Έναρξη μαθημάτων: 02-10-2017
Λήξη μαθημάτων: 12-01-2018
Έναρξη αναπλήρωσης μαθημάτων: 15-01-2018
Λήξη αναπλήρωσης μαθημάτων: 19-01-2018
Έναρξη Εξετάσεων: 22-01-2018
Λήξη Εξετάσεων: 09-02-2018

Παραδόσεις μαθημάτων και εξετάσεις δεν διενεργούνται:
Την 28η Οκτωβρίου
Την 17η Νοεμβρίου
Την 30η Νοεμβρίου
Από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου
Την 30η Ιανουαρίου

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εγγραφές από: 12-02-2018
Έναρξη μαθημάτων: 20-02-2018
Λήξη μαθημάτων: 01-06-2018
Έναρξη αναπλήρωσης μαθημάτων: 04-06-2018
Λήξη αναπλήρωσης μαθημάτων: 08-06-2018
Έναρξη Εξετάσεων: 11-06-2018
Λήξη Εξετάσεων: 29-06-2018

Παραδόσεις μαθημάτων και εξετάσεις δεν διενεργούνται:
Την Καθαρά Δευτέρα
Την 25η Μαρτίου
Από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι την Τετάρτη μετά το Πάσχα
Την 1η Μαΐου (Πρωτομαγιά)
Του Αγίου Πνεύματος

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Έναρξη Εξετάσεων: 03-09-18
Λήξη Εξετάσεων: 21-09-18

Comments are closed.