Καπότης Γεώργιος, Καθηγητής

Καπότης Γεώργιος, Καθηγητής
kapotis

kapotis@teimes.gr
(+30) 26220 39003 (Fax Γραμματείας)
Δείτε το βιογραφικό μου  [Εδώ..]

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1979).
 • Master of Science, Πανεπιστήμιο του Guelph – Καναδάς (1982).
 • Διδάκτορας του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002).

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα

 • Γεωπονικό Πανεπιστημίο Αθηνών: Γενική Λαχανοκομία, Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες
 • Τμήμα ΘE.Κ.Α.: Γενική Λαχανοκομία, Ειδική Λαχανοκομία, Ανθοκομία, Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί οπωροκηπευτικών, Σεμινάριο τελειοφοίτων.

 Ερευνητική δραστηριότητα

 • Bελτίωση εγχώριων ποικιλιών λαχανικών-παραγωγή υβριδίων.
 • Θρέψη Φυτών.
 • Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί-Τυποποίηση  Λαχανικών.
 • Υδροπονική καλλιέργεια λαχανικών.
 • Διαχείριση της αζωτούχου λίπανσης των καλλιεργούμενων φυτών
 • Έλεγχος των υπολειμμάτων νιτρικών ιόντων και βαρέων μετάλλων στα φυλλώδη λαχανικά, στο νερό και στο έδαφος του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 •  Kapotis G.E., Lougheed, E.C. and Miller, S.R.. 1982. Low – O2 storage- Can it be?. Proc. 3rd Nat. CA. Res. Conf., Corvalllis, Oregon, USA, 121-129.
 • G. Kapotis, G. Zervoudakis, T. Veltsistas and G. Salahas, 2003. Comparison of Chlorophyll Meter Readings with Leaf Chlorophyll Concentration in Amaranthus vlitus: Correlation with Physiological Processes. Russian Journal of Plant Physiology. Vol. 50. No 3, pp 442-444.
 •  G. Kapotis, H.C.Passam, K.Akoymianakis and C.M.Olympios.  2004 Storage of Tomatoes in Low Oxygen Atmospheres, Inhibits Ethylene Action and Polygalacturonase Activity. Russian Journal of Plant Physiology vol 51 No 1 pp 112-115, Russian Journal of Plant Physiology. Vol. 51. No 1, pp 112-115.
 •   Γ. Καπότης, K. Ακουμιανάκης, Χ. Κ. Πάσσαμ, Ι. Καραπάνος και  Χ. Ολύμπιος, 2004. Η επίδραση της εφαρμογής προπυλενίου στην παραγωγή αιθυλενίου και στην ωρίμανση καρπών τομάτας στον αέρα και σε ατμόσφαιρες χαμηλής συγκέντρωσης Ο2 (1%) και υψηλής CO2 (5%). Αγροτική  Έρευνα, τεύχος 27 (1) σελ. 3-10.
 •  Papasavvas, A., Triantafyllidis, V., Zervoudakis, G., Kapotis, G., Samaras, Y., Salahas, G., 2008. Correlation of SPAD-502 meter readings with physiological parameteres and leaf nitrate  content in Beta vulgaris. Journal of Environmental Protection and Ecology Vol. 9. No 2, pp 351-356.
 •   Γ. Καπότης, Ε. Κωνσταντοπούλου, Κ. Ακουμιανάκης, Α. Αλεξόπουλος, Χ. Πάσσαμ, Χ. Ολύμπιος, 2007. Επίδραση τριών επιπέδων θερμοκρασίας στη συντήρηση καρπών τομάτας σε ελεγχόμενες ατμόσφαιρες. Αγροτική Έρευνα, τεύχος 30, σελ. 3-14.
 •  Γ. Καπότης, Ε. Κωνσταντοπούλου, Γ. Σαλάχας, Χ. Κ. Πάσσαμ  και Χ. Ολύμπιος, 2004. Επίδραση της διαπερατότας των μεμβρανών πολυμερών και της αρχικής συγκέντρωσης σε οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα κατά την εφαρμογή τροποποιημένης ατμόσφαιρας στη συντήρηση καρπών τομάτας. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα, Σειρά I τόμος 15, τεύχος 2, σελ.4-14.
 •  Konstantopoulou, E., Kapotis, G., Salachas, G., Petropoulos, S.A., Karapanos, I., Passam, H.C., 2010. Nutritional quality of greenhouse lettuce at harvest and storage in relation to N application and cultivation season. Scientia Horticulturae, 125(2):93.e1-93.e5.

 

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ

Comments are closed.