Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Ανακοινοποίηση της 4819/15-2-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Δείτε το σχετικό έγγραφο [Εδώ…].

Συνέχεια…

Ανακοίνωση αποτελέσματος της επιτροπής για τη διενέργεια των εξετάσεων κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Η επιτροπή, που ορίστηκε κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης (υπ’ αριθμ. 9/1-12-2015) του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, συνήλθε την Πέμπτη 21-1-2016 και…

Συνέχεια…

Έναρξη Λήξη Χειμερινού – Εαρινού Εξαμήνου και εξεταστικών περιόδων Ακαδημαϊκού Ετους 2015-2016

Ορίζεται  «Έναρξη Λήξη Χειμερινού -Εαρινού Εξαμήνου και εξεταστικών περιόδων Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016″, ως ακολούθως: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016 Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού…

Συνέχεια…