Υποβολή Δικαιολογητικών Σίτισης για τους Φοιτητές ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Ακαδημαϊκού Έτους 2014 -2015

Η υποβολή της αίτησης για δωρεάν ΣΙΤΙΣΗ θα πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-students.teipat.gr . Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται χειρόγραφα δεν αξιολογούνται. Για τους σπουδαστές παλαιών ετών οι…

Συνέχεια…