Θεματική ημερίδα: «Επιχειρηματική Ανακάλυψη για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν σε δυναμικές και εξωστρεφείς καλλιέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Θεματική ημερίδα: «Επιχειρηματική Ανακάλυψη για την εξειδίκευση δράσεων που αφορούν σε δυναμικές και εξωστρεφείς καλλιέργειες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», που…

Συνέχεια…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Ανακοινοποίηση της 4819/15-2-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για το χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Δείτε το σχετικό έγγραφο [Εδώ…].

Συνέχεια…