Εργαστήριο Φυτοπροστασίας- Εκπόνηση πειραματικής πτυχιακής εργασίας με αντικείμενο την “Βιολογική αντιμετώπιση της Μύγας της Μεσογείου με εντομοπαθογόνους νηματώδεις”.

Εκπόνηση πειραματικής πτυχιακής εργασίας στο εργαστήριο Φυτοπροστασίας, σε συνεργασία με ερευνητικό ινστιτούτο στην Πάτρα, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης πειραματικής πτυχιακής…

Συνέχεια…