ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας η αριθμ. πρωτ. 31391/03-10-2018 συνημμένη Ανακοίνωση προμήθειας αναλώσιμου υλικού εκπαίδευσης…

Συνέχεια…