ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

& ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με τίτλο: «Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων» (Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 22257/6-7-2017), μέχρι την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017.

  

Ο Δ/ντής  του ΠΜΣ

Καθ. Γεώργιος Σαλάχας

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έως 1/9/2017