Τo  Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία (με μελέτες περιπτώσεων, βιβλιογραφίας και ασκήσεις). Η  παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα τέσσερα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες (ECTS) και είναι υποχρεωτικά και τα δύο από τα τέσσερα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου που αντιστοιχούν σε 15 διδακτικές μονάδες (ECTS) και είναι επιλογής υποχρεωτικά. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία είναι υποχρεωτική και εκπονείται αρχίζοντας από το δεύτερο εξάμηνο (αντιστοίχιση με 15 διδακτικές μονάδες) και ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών (αντιστοίχιση με 30 διδακτικές μονάδες), συνολικά αντιστοιχεί με 45 διδακτικές μονάδες Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά 90 διδακτικές μονάδες.

Πρόγραμμα μαθημάτων