Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή Πτυχιούχοι AEI τμημάτων Γεωπονίας, Βιολογίας, Χημείας και συναφών του Π.Μ.Σ. γνωστικών αντικειμένων. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης θα διαθέτουν τα εφόδια ώστε να απασχοληθούν σε ποικιλία θέσεων εργασίας, ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Κατηγορίες Πτυχιούχων