Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έως 1/9/2017

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με τίτλο: «Τεχνολογίες Παραγωγής και

Κατηγορίες Πτυχιούχων

  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή Πτυχιούχοι AEI τμημάτων Γεωπονίας, Βιολογίας, Χημείας και συναφών του Π.Μ.Σ. γνωστικών αντικειμένων. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης θα διαθέτουν τα εφόδια ώστε να απασχοληθούν σε ποικιλία θέσεων εργασίας, ή να συνεχίσουν τις σπουδές

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων», Master in « Horticultural Technology – Nutritional Value of Plant Products».

Πρόγραμμα μαθημάτων

Τo  Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία (με μελέτες περιπτώσεων, βιβλιογραφίας και ασκήσεις). Η  παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα τέσσερα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου που αντιστοιχούν