ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων»

Master in:  « Horticultural Technology – Nutritional Value of Plant Products»                                                                      

 

Διδάσκοντες στο 1ο Εξάμηνο 2017-2018

Διδάσκοντες Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας :

  • Καπότης Γεώργιος, Καθηγητής
  • Σαλάχας Γεώργιος, Καθηγητής
  • Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής
  • Λιόπα – Τσακαλίδη Λίτσα, Αναπλ. Καθηγήτρια
  • Καυγά Αγγελική, Επικ. Καθηγήτρια
  • Μπαρούχας Παντελής, Επικ. Καθηγητής
  • Μαλάμος Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ:

Βανταράκης Απόστολος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

Δελής Κωνσταντίνος, Επικ. Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Πελοποννήσου

Κανελλάκη Μαρία, Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών

Κουρέτας Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Παν. Θεσσαλίας

Λάμαρη Φωτεινή, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Παν. Πατρών

Μπεμπέλη Πηνελόπη, Καθηγήτρια,  Τμήμα Επιστήμης Φυτ. Παραγωγής, ΓΠΑ

Πουλάς Κώστας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, Παν. Πατρών

Σάββας Δημήτριος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυτ. Παραγωγής, ΓΠΑ

Χριστόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής,  Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Πατρών

 

Μεταδάκτορες:

Γιαννακόπουλος Ευάγγελος

Ζέλιου Κων/να

Καμπράνης Αναστάσιος

Κοτσίρης Γεώργιος  

Λαγουμιvτζής Γεώργιος

Μπουραζάνης Γεώργιος

Ντουντούμης Ευάγγελος

 

Εργαστηριακοί Συνεργάτες:

 Βανταράκης Γεώργιος, υποψήφιος Δρ.

Μπάρλα Σοφία – Άννα, υποψήφια Δρ.

 

Μεταδιδάκτορες:

Ο κ. Γιαννακόπουλος Ευάγγελος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στη φυσικοχημεία και το ερευνητικό του έργο εξειδικεύεται στους δευτερογενής μεταβολίτες και στην επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και στρες στην ενεργοποίηση της βιοσύνθεσής τους.

Η κα Ζέλιου Κων/να είναι μεταδιδάκτορας και το ερευνητικό της έργο εξειδικεύεται με την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τα οργανοληπτικά των καρπών και τους δευτερογενής  μεταβολίτες στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Ο κ. Καμπράνης Αναστάσιος είναι μεταδιδάκτορας με εξειδικευμένη επιστημονική εμπειρία στην θρέψη – λίπανση και στις σχέσεις του συστήματος φυτού εδάφους.

Ο κ. Κοτσίρης Γεώργιος είναι μεταδιδάκτορας με εξειδίκευση σε ειδικά θέμα σποροπαραγωγής και εγγενούς – αγενούς φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ο κ. Λαγουμιντζής Γεώργιος είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής εξειδικευμένος σε θέματα εφαρμοσμένης βιοχημείας και εργαστηριακών μεθόδων ανάλυσης βιομορίων.

Ο κ. Μπουραζάνης Γεώργιος είναι μεταδιδάκτορας με εξειδικευμένη επιστημονική εμπειρία στη διασπορά ρύπων και στην υποβάθμιση της ποιότητας των νερών και των εδαφών.

Ο κ. Ντουντούμης Ευάγγελος είναι μεταδιδάκτορας με εξειδίκευση στη γεωργική γενετική και βιοτεχνολογία φυτών (διαγονιδιακά φυτά κ.λ.π.)

 

Εργαστηριακοί Συνεργάτες:

 Ο κ. Βανταράκης Γεώργιος, είναι υποψήφιος διδάκτορας με εξειδικευμένη εμπειρία και γνώσεις σε ειδικά θέματα εκτίμησης υδατικών αναγκών και σύγχρονων τεχνολογιών άρδευσης (GISκ.λ.π.) στις καλλιέργειες.

Η κα Μπάρλα Σοφία – Άννα, είναι υποψήφια διδάκτωρ με εξειδικευμένη εμπειρία και γνώσεις σε ειδικά θέματα ανάλυσης του κύκλου ζωής του άνθρακα στις καλλιέργειες των φυτών.

 

 

          Ο  Δ/ντής Π.Μ.Σ.                                  Ο Πρόεδρος  Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

 

Σαλάχας Γεώργιος, Καθηγητής                      Ζερβουδάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής