ΠΜΣ «Τεχνολογίες Παραγωγής και Διατροφική Αξία Φυτικών Προϊόντων»

 Α΄ Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα διδασκαλίας (Campus TEI, Πάτρα)

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Διδάσκων
1η Παρασκευή 10/11/2017

(17:00 -20:00)

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Λαγουμιντζής Γεώργιος
Σάββατο 11/11/2017

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Σαλάχας Γεώργιος
Δευτέρα 13/11/2017

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Λιόπα-Τσακαλίδη Λίτσα
Δευτέρα 13/11/2017

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Μαλάμος Νικόλαος

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Διδάσκων
2η Σάββατο 18/11/2017

(14:00 -17:00)

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Σάββατο 18/11/2017

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Καυγά Αγγελική
Δευτέρα 20/11/2017

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος
Δευτέρα 20/11/2017

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Διδάσκων
3η Σάββατο 25/11/2017

(14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Σάββατο 25/11/2017

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 27/11/2017

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 27/11/2017

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Διδάσκων
4η Σάββατο 02/12/2017

(14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Σάββατο 02/12/2017

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 04/12/2017

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 04/12/2017

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Διδάσκων
5η Σάββατο 09/1122017

(14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Κανελλάκη Μαρία
Σάββατο 09/1122017

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 11/12/2017

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 11/12/2017

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Διδάσκων
6η Σάββατο 16/12/2017

(14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Σάββατο 16/12/2017

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 18/12/2017

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 18/12/2017

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Διδάσκων
7η Σάββατο 13/01/2018

(14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Σάββατο 13/01/2018

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 15/01/2018

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 15/01/2018

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Διδάσκων
8η Σάββατο 20/01/2018 (14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Σάββατο 20/01/2018 (17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 22/01/2018

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 22/01/2018

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες Αίθουσα Διδάσκων
9η Σάββατο 27/01/2018

(14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο  
Σάββατο 27/01/2018

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 29/01/2018

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο
Δευτέρα 2901/2018

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Μελέτες περιπτώσεων
10η Σάββατο 03/02/2018

(14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Μελέτες περιπτώσεων
Σάββατο 03/02/2018

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Μελέτες περιπτώσεων
Δευτέρα 05/02/2018

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Μελέτες περιπτώσεων
Δευτέρα 05/02/2018

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Μελέτες περιπτώσεων

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Μελέτες περιπτώσεων
11η Σάββατο 10/02/2018

(14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Μελέτες περιπτώσεων
Σάββατο 10/02/2018

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Μελέτες περιπτώσεων
Δευτέρα 12/02/2018

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Μελέτες περιπτώσεων
Δευτέρα 12/02/2018

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Μελέτες περιπτώσεων

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Παρουσίαση Εργασιών
12η Παρασκευή 16/02/2018

(14:00 -17:00)

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Παρουσίαση Εργασιών
Παρασκευή

16/02/2018

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Παρουσίαση Εργασιών
Σάββατο

17/02/2018

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Παρουσίαση Εργασιών
Σάββατο 17/02/2018

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Παρουσίαση Εργασιών

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Παρουσίαση Εργασιών
13η Σάββατο

24/02/2018 (14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Παρουσίαση Εργασιών
Σάββατο

24/02/2018 (17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Παρουσίαση Εργασιών
Δευτέρα 26/02/2018

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Παρουσίαση Εργασιών
Δευτέρα 26/02/2018

(17:00 -20:00)

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο Παρουσίαση Εργασιών

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Διδάσκων
14η Σάββατο

3/03/2018

(14:00-17:00)

 

Διατροφική ποιότητα και αξία φυτικών προϊόντων. Αναλυτικές, φυσικοχημικές και μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
Σάββατο

3/03/2018

(17:00-20:00)

 

Τεχνολογίες αιχμής στις Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Αεροπονία, Υδροπονία). Μικροκλίμα και αυτοματισμοί θερμοκηπίων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

 

Εβδομάδα Ημερομηνία – Ώρα Μάθημα Ώρες διαλέξεων Αίθουσα Διδάσκων
15 Σάββατο

3/03/2018

(17:00-20:00)

 

Διαχείριση Εδαφικών και Υδάτινων Πόρων 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
Δευτέρα 05/03/2018

(14:00 -17:00)

Ειδικά θέματα Βελτίωσης με έμφαση στις παραδοσιακές ποικιλίες κηπευτικών και τους αυτοφυείς πληθυσμούς αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών 3 Κτήριο ΚΕΣ 01, ισόγειο ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ