Παροχή Συμβουλευτικού Έργου στους Φοιτητές από τους συμμετέχοντες στην πράξη με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Η παροχή του συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές από τους συμμετέχοντες στην πράξη με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους…

Συνέχεια…

Ορκωμοσία φοιτητών/τριων που αποφοίτησαν από τα τμήματα  Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Γεωπονίας

Η ορκωμοσία των φοιτητών/τριων που αποφοίτησαν από τα τμήματα  Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου…

Συνέχεια…

Εργαστήριο Φυτοπροστασίας- Εκπόνηση πειραματικής πτυχιακής εργασίας με αντικείμενο την “Επίδραση εντομοπαθογόνων νηματωδών σε έντομα εχθρούς των αποθηκευμένων σπόρων”.

Εκπόνηση πειραματικής πτυχιακής εργασίας στο εργαστήριο Φυτοπροστασίας, σε συνεργασία με ομόλογο ερευνητικό εργαστήριο στην Αθήνα, υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης πειραματικής…

Συνέχεια…