Αποποίηση Ευθύνης

Αποποίηση Ευθύνης

Ο διαδικτυακός τόπος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και λειτουργεί ως μέσο για την ανταλλαγή απόψεων και τη δικτύωση των μελών/ επισκεπτών του. Όσον αφορά τα περιεχόμενά του, σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα επίσημα κείμενα του Πανεπιστημίου Πατρών, τις σχετικές αποφάσεις που αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τη σχετική νομοθεσία όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Παρότι ο διαδικτυακός τόπος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων καταβάλλει προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ορθότερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, αυτοί θα πρέπει να απευθύνονται αρμοδίως  προκειμένου να αποκτήσουν επακριβή ενημέρωση,  σχετικά με το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των αναφερομένων διαδικασιών και πληροφοριακού χαρακτήρα κειμένων.

Comments are closed.