Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014 τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ν.4218/2013)

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις του τμήματος  Τεχνολόγων Γεοπώνων (με έδρα την Αμαλιάδα) θα πραγματοποιηθούν την χρονική περίοδο από 29-1-2014  έως και 2-2-2014.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις θα περιλαμβάνουν δηλώσεις μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων, μαθήματα δηλαδή που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα (έχουν δηλώσει σε προγενέστερες δηλώσεις) !!!

Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουάριου και Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα (έχουν δηλαδή δηλώσει σε προγενέστερες δηλώσεις), ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

Comments are closed.