ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2018-2019

Αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα e-lecturers.teiwest.gr οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες για τους υποψήφιους ΑΥ του Τμήματος, μετά από τη σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι πίνακες θα παραμείνουν αναρτημένοι μέχρι και τη Δευτέρα 24/9/2018.
Οι υποψήφιοι μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους.
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Comments are closed.