ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ
17-12-2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2018 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Comments are closed.