Αίτημα για ενσωμάτωση του πτυχίου Τεχνολόγων Γεωπόνων πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στη βάση «Συνταγογραφών Γεωργικών Φαρμάκων»

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο  οι πτυχιούχοι του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου δικαιούτο να ενταχθούν στο μητρώο συνταγογράφων και κατ’ επέκταση οι πτυχιούχοι του μετονομαζόμενου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Αμαλιάδα, έχουν το ίδιο δικαίωμα.

Επιπλέον εφόσον το ανωτέρω Τμήμα εντάχθηκε από το 2019 στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω τμήματος, ως πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο μητρώο συνταγογράφων.

Επισυναπτόμενα:

Comments are closed.