Εξέταση μαθήματος Ασφάλεια Έργου Προστασία Περιβάλλοντος

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει προφορικά την ΤΡΙΤΗ 29/6/2021 στις 11.00 π.μ. μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Λεπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στο E-class του μαθήματος καθώς και στο https://exams.eclass.upatras.gr/courses/AGRITECH271/

Comments are closed.