Ενημέρωση σχετικά με την Εξέταση Ιουνίου μαθήματος “Εισαγωγή στην Πληροφορική”(επί πτυχίω)

Για να συμμετέχετε (οι επί πτυχίω φοιτητές) στην εξέταση του μαθήματος  “Εισαγωγή στην Πληροφορική – Τμήμα Γεωπονίας (AGRI163)” την Πέμπτη 1/7 θα πρέπει να κάνετε εγγραφή  στο μάθημα εξέτασης του exams https://exams.eclass.upatras.gr/courses/AGRI163/  μέχρι τις 30/6 στις 11.59 μμ.

Η εγγραφή είναι δυνατή μόνο με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. 

Ακολουθούν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση του μαθήματος την Πέμπτη 1/7, στις 18:00.

Από  τις 18:00, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι μέσω της αίθουσας του Zoom που χρησιμοποιούσαμε στο μάθημα (https://upatras-gr.zoom.us/j/99699972021?pwd=bDlHVFVyL28zeDc1eUkwZ3dlaUtFZz09).

Η εξέταση  θα λάβει χώρα από τις 6 μμ έως περίπου τις 8 μμ.

Στην εξέταση θα χρησιμοποιηθεί το εργαλείο “Ασκήσεις” της πλατφόρμας exams.eclass.upatras.gr. Η εξέταση θα αποτελείται από τρεις ενότητες ασκήσεων που θα αντιστοιχούν στην ύλη που διδάχθηκε από τους τρεις διδάσκοντες. 

Η εξέταση θα ξεκινήσει περίπου στις 18:10.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν στο μάθημα εξέτασης του exams https://exams.eclass.upatras.gr/courses/AGRI163/

 

Οι διδάσκοντες

Ελένη Βογιατζάκη

Δημήτρης Νικολός

Κωνσταντίνος Τσίχλας

Comments are closed.