Ενημέρωση για εξετάσεις μαθημάτων Υπαίθρια Λαχανικά και Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το νέο  πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 οι εξετάσεις των μαθημάτων  Γενική Λαχανοκομία και Υπαίθρια Λαχανικά  του ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/08/2021.

  • Γενική Λαχανοκομία – Παρασκευή 27/08/2021 09:00π.μ-11:00 π.μ
  • Υπαίθρια Λαχανικά – Παρασκευή 27/08/2021 11:00π.μ-13:00

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στα αντίστοιχα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Exams του Πανεπιστημίου.

Σχετική ενημέρωση για τις διαδικασίες εξέτασης θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα Exams του Πανεπιστημίου.

Ο Διδάσκων 

Comments are closed.