Ενημέρωση για την εξέταση μαθήματος «Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού»

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το νέο  πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 η εξέταση του  μαθήματος «Παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 02/09/2021 στις 15:00.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να έχουν εγγραφεί, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη 01/09/21, στο αντίστοιχο μάθημα που έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα exams του Πανεπιστημίου.

Σχετική ενημέρωση για τις διαδικασίες εξέτασης θα αναρτηθούν και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του μαθήματος (e-class και exams).

Ο Διδάσκων

Comments are closed.