Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας τμήματος Γεωπονίας για δια ζώσης εξυπηρέτηση φοιτητών

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας για δια ζώσης εξυπηρέτηση των φοιτητών του Τμήματος μετά από συνεννόηση με το Διοικητικό προσωπικό της γραμματείας διαμορφώνονται ως εξής :

Δευτέρα – Τετάρτη  – Παρασκευή  από 10.00 πμ έως 14.00 μμ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Comments are closed.