Ενημέρωση για το μάθημα Ειδική Φυτοπροστασία (Ζ Εξάμηνο – Π.Π.Σ Τεχνολόγων Γεωπόνων)

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022 και το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Γεωπονίας, το ως άνω μάθημα για το Ζ Εξάμηνο – Π.Π.Σ Τεχνολόγων Γεωπόνων, διεξάγεται κάθε Τετάρτη.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις (θεωρία ή / και εργαστήριο), πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να προσέλθουν την Τετάρτη 13/10/2021 στις 10:00, στο εργαστήριο Μικροσκοπίας (στο ισόγειο του κτιρίου), ώστε να καταρτιστεί κατάσταση συμμετεχόντων και διαχωρισμός σε τμήματα, όπου και εφόσον καταστεί απαραίτητο.

Για τη συμμετοχή στις διαλέξεις θα τηρηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Τμήματος (http://agriculture.upatras.gr/?p=2292)

Η προαναφερόμενη ώρα/ημερομηνία ισχύει για την εβδομάδα 11-15/10/2021.

Για τις ώρες και το πρόγραμμα διαλέξεων των επόμενων εβδομάδων θα βγει σχετική ανακοίνωση στο eclass του μαθήματος (https://eclass.upatras.gr/courses/AGRITECH136/).

Comments are closed.