Προσθήκες επί των Μαθημάτων των υπό ένταξη Φοιτητών

Δείτε τις Προσθήκες επί των Μαθημάτων των υπό ένταξη Φοιτητών που αποφασίστηκαν από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας και αφορούν σε μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους προκειμένου να λάβουν πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Πανεπιστημίου Πατρών >>>Εδώ…<<<

Comments are closed.