Περιγραφή

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, είναι το μοναδικό Γεωπονικό Τμήμα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Εκπαιδεύει Επιστημονικά Στελέχη-Γεωπόνους T.E. στην εφαρμογή της Γεωπονικής Επιστήμης.

 

Το Προπτυχιακό του Πρόγραμμα Σπουδών, εστιάζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην Γεωπονική Επιστήμη, και σήμερα εφαρμόζει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην πρωτογενή παραγωγή. Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα.

Με απόφαση της Συγκλήτου το 2014-2015 λειτούργησε η κατεύθυνση της Φυτικής Παραγωγής ενώ οι δύο άλλες ανεστάλησαν, διότι τόσο οι υποδομές όσο και το Επιστημονικό Προσωπικό που διαθέτει είναι εστιασμένα αποκλειστικά στην Φυτική Παραγωγή.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως Επιστημονικά Στελέχη ΤΕ στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα στην παραγωγή, διακίνηση, συντήρηση, τυποποίηση, εμπορία, διαχείριση των δενδροκηπευτικών και ανθοκομικών προϊόντων, τη φυτοπροστασία και την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. Επίσης έχουν την δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια αρκετοί από τους πτυχιούχους του Τμήματος συνέχισαν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε επίπεδο Master ή Διδακτορικών Διατριβών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης είναι πολύ καλές. Ιδιαίτερα στην σημερινή οικονομική κρίση , η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να αποτελέσει την ατμομηχανή της Ελληνικής Οικονομίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και προοπτικές απασχόλησης.

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων καλύπτει τους τρείς τρεις ιδιαίτερα παραγωγικούς νομούς της Δυτικής Ελλάδας στον Πρωτογενή Τομέα,ο οποίος εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

 

Από άποψη εξοπλισμού και υποδομών είναι ένα από τα αρτιότερα Γεωπονικά Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ αφού εκτός των πολύ καλών κτιριακών, και εργαστηριακών υποδομών, έχει στη διάθεσή του σύγχρονα θερμοκήπια, μετεωρολογικό σταθμό, και αγρόκτημα στον Κόροιβο. Διαθέτει επίσης και την πρώτη επισκέψιμη Αεροπονική Φάρμα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς και η διεθνοποίησή του.

Comments are closed.