Εγκαταστάσεις & Υποδομές

Από άποψη εγκαταστάσεων και υποδομών, το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων  είναι ένα από τα αρτιότερα Γεωπονικά Τμήματα, καλύπτοντας με επάρκεια τις ανάγκες του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Εργαστήρια Τμήματος:

Οι εργαστηριακοί χώροι του τμήματος, διαθέτουν επαρκείς εγκαταστάσεις και άριστες υποδομές και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων και των ασκήσεων πράξης, για την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών και πρακτικής άσκησης και ιδιαίτερα για την ερευνητική δραστηριότητα.

Το τμήμα διαθέτει επίσης ιδιαίτερα σημαντικές υποδομές, όπως τα δύο μεγάλα σύγχρονα θερμοκήπια Λαχανοκομίας, το θερμοκήπιο Ανθοκομίας, το θερμοκήπιο Βοτανικής ή Αεροπονική φάρμα.

Διαθέτει επίσης τρία μικρά ερευνητικά σύγχρονα θερμοκήπια του εργαστηρίου Τεχνολογίας θερμοκηπίων, με Μετεωρολογικό Σταθμό.

Έχει προγραμματισθεί η κατασκευή ενός ακόμη θερμοκηπίου ειδικών προδιαγραφών για τις ανάγκες του εργαστηρίου Φυτοπροστασίας.

Επιπλέον εξοπλισμός 500.000 € που ολοκληρώνει τις Eργαστηριακές-Ερευνητικές υποδομές βρίσκεται στην διαδικασία της προκήρυξης.

Εκτός από την βιβλιοθήκη στον χώρο του οικονομικού σπουδαστηρίου, το τμήμα έχει στην διάθεσή του και την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ιδρύματος, που αποτελεί μέλος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL LINK και ως εκ τούτου διαθέτει πρόσβαση σε βάσεις βιβλιογραφικής αναζήτησης διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Επίσης το Τμήμα παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες ΤΠΕ προς όλα τα μέλη, τόσο εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό όσο και στους ίδιους τους φοιτητές.

 

Comments are closed.