Φυτοπροστασίας – Φαρμακολογίας

english_20Το εργαστήριο «Φυτοπροστασίας-Φαρμακολογίας» , δραστηριοποιείται σε επιστημονικούς τομείς που αφορούν τους εχθρούς και τις ασθένειες των φυτών, καθώς και τις μεθόδους αντιμετώπισής τους. Οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες καλύπτουν τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και ασκήσεων εφαρμογής στα αντικείμενα της Φυτοπαθολογίας, Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Φαρμακολογίας, Βιολογικής Γεωργίας, και εν μέρει Φυλλοδιαγνωστικής.

Η ερευνητική δραστηριότητα εστιάζεται στην βασική και κυρίως την εφαρμοσμένη έρευνα στα εξής πεδία:

 • Βιολογική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασθενειών και εχθρών των φυτών.
 • Αξιολόγηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών των κηπευτικών.
 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ εχθρών των φυτών – φυτών ξενιστών.
 • Αλληλεπιδράσεις εντομοπαθογόνων νηματωδών – εντόμων ξενιστών.
 • Αλληλεπιδράσεις εντομοπαθογόνων νηματωδών – φυτοπαρασιτκών νηματωδών.
 • Μελέτες διασποράς.
 • Επιδημιολογία μη-έμμονων αφιδομεταδιδόμενων φυτικών ιών
 • Συστηματική ταξινόμηση ειδών αφίδων και φυτοπαρασιτικών νηματωδών
 • Παρακολούθηση εποχικής διακύμανσης πτερωτών αφίδων σε καλλιέργειες οπωροκηπευτικών
 • Ανθεκτικότητα ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα – διερεύνηση σε μοριακή βάση
 • Μελέτες αξιολόγησης της προσαρμοστικής ικανότητας των ανθεκτικών ειδών ζιζανίων.

Επίσης στους χώρους του εργαστηρίου πραγματοποιούνται:

 • Πειραματικές-ερευνητικές πτυχιακές εργασίες με ή χωρίς τη συνεργασία Εθνικών Ερευνητικών Ινστιτούτων
 • Πρακτική άσκηση των φοιτητών μέσω συμμετοχής τους στην έρευνα

ενώ υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης

 • Πτυχιακών επιπέδου ΜSc, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και
 • Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια

Προσωπικό – Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου

Καραναστάση Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

karanastasiΗ Ειρήνη Καραναστάση γεννήθηκε στην Αθήνα to 1973. Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας), απ’ όπου αποφοίτησε το 1992 με βαθμό «Λίαν Καλώς» 7,97.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) από το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Dundee, Σκοτίας, ΗΒ, 2001.

Επί 9 χρόνια εργάστηκε στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ως Ερευνήτρια- Νηματωδολόγος και παραιτήθηκε ενώ τελούσε Εντεταλμένη Ερευνήτρια.

Σήμερα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια (με αντικείμενο τη Φυτοπροστασία) στο Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Έχει επίσης διδάξει στα Τμήματα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ως Επιστημονικός Συνεργάτης, 2005-2009.

Έχει 33 δημοσιευμένες Επιστημονικές Εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πάνω από 30 συμμετοχές σε διεθνή και Ελληνικά συνέδρια. Είναι κριτής σε διεθνή και Ελληνικά περιοδικά και μέλος σε διεθνείς και Ελληνικές Επιστημονικές Εταιρείες.

Μέχρι σήμερα, έχει τελέσει επιστημονική υπεύθυνη σε 15 Ερευνητικά προγράμματα και συμμετάσχει σε άλλα 4, ένα εκ των οποίων ήταν ανταγωνιστικό ήταν επιδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 2004). Επίσης έχει τελέσει μέλος της διαχειριστικής επιτροπής σε μία δράση COST.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε:

 • Βιολογική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων και φυτοπαρασιτικών νηματωδών.
 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτοπαρασιτικών νηματωδών – ιών – φυτών ξενιστών.
 • Συστηματική ταξινόμηση φυτοπαρασιτικών νηματωδών.
 • Μελέτες διασποράς, ιδιαίτερα των ειδών Globodera pallida και G. rostochiensis της πατάτας, Xiphinema spp. της αμπέλου και Meloidogyne spp. σε κηπευτικά και άλλες καλλιέργειες.
 • Αλληλεπιδράσεις εντομοπαθογόνων νηματωδών – εντόμων ξενιστών.
 • Αλληλεπιδράσεις εντομοπαθογόνων νηματωδών – φυτοπαρασιτικών νηματωδών.

Έχει συνεργασίες με διάφορες χώρες και ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
 • Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου
 • James Hutton Institute (πρώην Scottish Crop Research Institute)
 • IT Carlow, Department of Science & Health, Ireland
 • Washington State University

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Karanastasi, E. & Brown, D.J.F. (2004). Immunogold localisation and interspecific variation in the site of tobravirus particle retention in vector nematodes of the family Trichodoridae Thorne, 1935 (Nematoda: Diptherophorina). Nematology, 6 (2): 261-272.
 • Karanastasi, E., Decraemer, W., Wyss, U. & Brown, D.J.F. (2004). The ultrastructure of the feeding apparatus and pharyngeal tract of four European trichodorid species (Trichodoridae: Triplonchida). Nematology, 6 (5): 695-713.
 • Karanastasi, E., Decraemer, W., Kyriakopoulou, P.E. & Neilson, R. (2005). First record of the stubby root nematode Pararichodorus teres in Greece. Plant Disease, 89 (6): 685.
 • Oro, V., Hübschen, J., Karanastasi, E., Krnjaic, S., Krnjaic, D., Brown, D.J.F. and Neilson, R. (2005). Inter-population variability of Longidorus euonymus Mali and Hooper, 1974 (Nematoda, Dorylaimida) and comment upon the number of juvenile developmental stages. Helminthologia, 42(3): 155-166.
 • Riga, E., Karanastasi, E., Oliveira, C.M.G. and Neilson, R. (2007). Development of rapid diagnostic tools to identify two viruliferous stubby root nematodes, Paratrichodorus allius and P. teres in the Pacific Northwest of the USA. American Journal of Potato Research, 84: 161-167.
 • Anagnou, M., Soulioti, P., Karanastasi, E. and Giannopolitis, C.N. (2008). Plant pest and weed species reported in Greece, 1990-2007. Hellenic Plant Protection Journal, 1: 55-78.
 • Karanastasi, E., Da Conceicao, I.L.P.M., Dos Santos, M.C.V., Tzotzakakis, E.A. and Abrantes, I.M.D. (2008). Occurrence of the root-knot nematode Meloidogyne arenaria (Neal) Chitwood on balm and grapevine in Greece. Helminthologia, 45, 1: 52 – 53.
 • Karanastasi, E., Handoo, Z. A and Tzotzakakis, E. A. (2008). New host plant species and first record for the plant parasitic nematode Criconemoides xenoplax (Raski, 1952) Loof & De Grisse, 1989 Nematoda: Criconematidae in Greece. Helminthologia, 45, 2: 103 – 105.
 • Vassilakos, N., Bem, F., Tzima, A., Barker, H., Reavy, B., Karanastasi, E. and Robinson, D. (2008). Resistance of transgenic tobacco plants incorporating the putative 57-kDa polymerase read-through gene of Tobacco rattle virus against rub-inoculated and nematode-transmitted virus. Transgenic Research, 17: 929-941.
 • Athanasiou, C.G., Kavallieratos, N.G., Menti, H. and Karanastasi, E. (2010). Mortality of four stored product pests in stored wheat when exposed to doses of three entomopathogenic .

Comments are closed.