Γεωργικής Γενετικής

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής,

Τηλ: +30 26220 39008

Email: vpapasot@teimes.gr, vpapasot@gmail.com

[Short CV]

Εκπαίδευση

Το Εργαστήριο Γενετικής έχει την δυνατότητα να εκπαιδεύει σε εργαστηριακό και ερευνητικό επίπεδο τους φοιτητές του τμήματός στα μαθήματα της: Γενετικής, Βελτίωσης Φυτών και Βιοτεχνολογίας-Ιστοκαλλιέργειας. Στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου οι φοιτητές πραγματοποιούν ερευνητικές πτυχιακές εργασίες και εξοικειώνονται με βασικές εργαστηριακές τεχνικές όπως, απομόνωση νουκλεϊκών οξέων (DNA, RΝΑ), ενίσχυση νουκλεοτιδικών αλληλουχιών με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμερισμού (PCR), ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων, γενετικές αναλύσεις με χρήση μοριακών δεικτών (ISSR, SSR, REMAP) κ.α.

Ερευνητική δραστηριότητα

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου Γενετικής εστιάζεται στους παρακάτω τομείς:

 • Γενετική ανάλυση καλλιεργουμένων καθώς και αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιούνται μελέτες της γενετικής ποικιλότητας και συσχέτιση γενετικών δεικτών με μορφολογικούς και βιοχημικούς χαρακτήρες σε αυτοφυείς πληθυσμούς ρίγανης και καλλιεργούμενους πληθυσμούς μελιτζάνας και πιπεριάς.
 • Ανάλυση της γενετικής δομής πληθυσμών και εκτίμηση εξελικτικών-φυλογενετικών σχέσεων μεταξύ διαφόρων οργανισμών με χρήση μοριακών δεικτών. Στα πλαίσια αυτών των ερευνών μελετώνται είδη της οικογένειας των αφίδων (Aphididae ), καθώς και πληθυσμοί της οικογένειας Atherinidae με χρήση μιτοχονδριακού DNA και πυρηνικών δεικτών (SSR’s)
 • Αειφορική Γενετική (Conservation genetics). Γενετική μελέτη απειλούμενων ενδημικών ειδών φυτών και ζώων και ειδικότερα ειδών του γένους Minuartia χρησιμοποιώντας δείκτες ISSR και μεταθέσιμα γενετικά στοιχεία (ΤΕ’s) .

Εξοπλισμός

Το εργαστήριο Γενετικής διαθέτει σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων :

 • Επωαστικούς θαλάμους, και υδατόλουτρο
 • Η/Υ για ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Ζυγό ακριβείας
 • pH-μετρο και αγωγιμόμετρο
 • κλίβανο αποστείρωσης,
 • μικροφυγόκεντρους,
 • Τροφοδοτικά ρεύματος και συσκευές ηλεκτροφόρησης
 • Συσκευές κάθετης ηλεκτροφόρησης πολυακρυλαμίδης
 • σύστημα απεικόνισης νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών,
 • καταψύκτες -80οC, -30οC και συμβατικό ψυγείο,
 • 2 θερμοκυκλοποιητές (PCR),
 • θάλαμο νηματικής ροής,
 • Σύστημα αυτόματου γενετικού αναλυτή
 • επωαστικό αναδευτήρα
 • σύστημα απιονισμένου και υπερκαθαρού νερού
 • επιδαπέδια ψυχόμενη φυγόκεντρο.
 • Παγομηχανή
 • Γενικό εξοπλισμό εργαστηρίου (γυαλικά πιπέτες κ.λ.π.)

Συνεργασίες

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου Γενετικής πραγματοποιούνται ερευνητικές συνεργασίες με:

 • Τμήμα Βιολογίας Παν/μίου Πατρών
 • Τμήμα Διαχείρησης Περιβάλλοντος Παν/μίου Δυτ. Ελλάδας
 • ΕΘΙΑΓΕ (Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών, Πάτρας)
 • ΕΘΙΑΓΕ (Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας Θράκης)
 • Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Λάρισσας
 • Τμήματα Φυτικής Παραγωγής και ΘΕΚΑ του ΤΕΙ Καλαμάτας
 • Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • V. Papasotiropoulos et al. (2012) Assessing genetic and phenotypic diversity among eggplant (Solanum melongena L.) cultivars, using molecular and morphological markers. (Submitted)
 • V. Papasotiropoulos et al. (2012). Molecular phylogeny of aphids using mtDNA sequences. (Submitted)
 • Spyridoula Kraitsek, Elena Klossa-Kilia, Vasilis Papasotiropoulos, Stamatis N. Alahiotis and George Kilias (2008). Genetic divergence among marine and lagoon Atherina boyeri populations in Greece using mtDNA analysis. Biochemical Genetics 46 (11-12), pp. 781-798
 • M. Bouga, G. Kilias, P. C. Harizanis, V. Papasotiropoulos, and S. Alahiotis (2005). Allozyme Variability and Phylogenetic Relationships in Honey Bee A. mellifera (Hymenoptera: Apidae) populations from Greece and Cyprus. Biochemical Genetics: 43(9-10), 471-483
 • Reboul J, Vaglio P, Rual JF, et al. (2003). C. elegans ORFeome version 1.1: experimental verification of the genome annotation and resource for proteome-scale protein expression. Nat Genet. 2003 May; 34(1):35-41.

 

Comments are closed.