Τεχνολογίας Θερμοκηπίων & Βιοκλιματολογίας

Εργαστήριο Τεχνολογίας Θερμοκηπίων και Βιοκλιματολογίας

Το εργαστήριο «Τεχνολογίας Θερμοκηπίων και Βιοκλιματολογίας» δραστηριοποιείται σε επιστημονικούς τομείς σχετικά με την Γεωργική Μηχανική και τις Εναλλακτικές και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στα θερμοκήπια.  Οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες καλύπτουν τη διδασκαλία μαθημάτων και  εργαστηριακών ασκήσεων στην Τεχνολογία Θερμοκηπίων, Αγροφυσική, Βιοκλιματολογία θερμοκηπίων και Γεωργία Ακριβείας.

Ερευνητική δραστηριότητα

Η εφαρμοσμένη ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου Τεχνολογίας Θερμοκηπίων εστιάζεται στα εξής ερευνητικά πεδία:

 • Δομική και θερμική βελτιστοποίηση των θερμοκηπίων για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
 • Εφαρμογή της υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) στην θέρμανση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (PV) στην οροφή του θερμοκηπίου και επίδραση της σκίασης στην ανάπτυξη των φυτών
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων πλαστικών υλικών κάλυψης (Polymer nanocomposite film) με βελτιωμένες οπτικές και θερμικές ιδιότητες
 • Καταγραφή, ανάλυση και έλεγχος μικρο και μακροκλίματος θερμοκηπίων μέσω σύγχρονου Μετεωρολογικού Σταθμού

Υποδομή Εργαστηρίου

 • Εργαστήριο εκπαίδευσης 25θέσεων, με εποπτικά μέσα και εργαστηριακό εξοπλισμό
 • 2 πειραματικά θερμοκήπια μικρής κλίμακας (2x2x1,60m)
 • 1 πειραματικό παραγωγικό θερμοκήπιο μεγάλης κλίμακας με διαστάσεις μονάδας παραγωγής: πλάτος 9.60 m, μήκος 12.0 m, ύψος 6.50 m και επιφάνεια κάλυψης 115.2 m2
 • Μετεωρολογικό σταθμό εξοπλισμένο με όργανα και αισθητήρες για παρακολούθηση και έλεγχο μικρο και μακροκλίματος των θερμοκηπίων. Ενδεικτικά αναφέρονται: Μονάδες συλλογής και καταγραφής δεδομένων (Datalogger CR10X, CR1000X), αναλογικές μονάδες πολυπλεξίας (AM16/32A), Πυρανόμετρα (SP-LITE, CMP3), Ακτινόμετρα (PAR-LITE), Αισθητήρες σχετικής υγρασίας και θερμοκρασίας (MP101A), ανεμόμετρα (NRG40, A100K), πυργεόμετρο (CGR3), βροχόμετρο (52203), Θερμοζεύγη (Τ), Λογισμικό άντλησης και επεξεργασίας δεδομένων (Analyzer 4.5).
 • Φωτοβολταικά στοιχεία (PV) και συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας

Στο εργαστήριο και στα πειραματικά θερμοκήπια εκπονούνται πειραματικές-ερευνητικές πτυχιακές εργασίες καθώς και η πρακτική άσκηση φοιτητών με ενεργή συμμετοχής τους στην έρευνα

2016-06-14_222837  

 

Υπέρυθρη Τεχνολογία στα Θερμοκήπια για Θέρμανση και Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΨΥΧΡΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ)
 FOTO2
Εγκατάσταση  Φωτοβολταϊκών (PV) στην οροφή του θερμοκηπίου
 IMG_1545-300x224 IMG_1544-300x224
Εφαρμογή νέων πλαστικών υλικών κάλυψης (Polymer nanocomposite film) με βελτιωμένες οπτικές και θερμικές ιδιότητες


Το εργαστήριο «Τεχνολογίας Θερμοκηπίων και Βιοκλιματολογίας» δραστηριοποιείται σε επιστημονικούς τομείς που αφορούν την Τεχνολογία θερμοκηπίων, το μίκρο και μάκρο κλίμα των θερμοκηπίων, τις εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το περιβάλλον και την οικολογία.

Οι εκπαιδευτικές του δραστηριότητες καλύπτουν τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και ασκήσεων εφαρμογής στα αντικείμενα της:

 • Τεχνολογίας Θερμοκηπίων
 • Αγροτομετεωρολογίας
 • Γεωργικής Μηχανολογίας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Εργαστηριακές εγκαταστάσεις

 • Εργαστήριο εκπαίδευσης 15θέσεων, με εποπτικά μέσα και εργαστηριακό εξοπλισμό, για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.
 • 2 πειραματικά θερμοκήπια μικρής κλίμακας
 • 1 πειραματικό παραγωγικό θερμοκήπιο μεγάλης κλίμακας
 • Μετεωρολογικό σταθμό εξοπλισμένο με όργανα και εξειδικευμένους αισθητήρες για παρακολούθηση και έλεγχο μικρο και μακροκλίματος θερμοκηπίων

Στους χώρους του εργαστηρίου και των πειραματικών θερμοκηπίων εκπονούνται πειραματικές-ερευνητικές πτυχιακές εργασίες καθώς και η πρακτική άσκηση φοιτητών με ενεργή συμμετοχής τους στην έρευνα.

Ερευνητική δραστηριότητα

Η εφαρμοσμένη ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζεται στα εξής ερευνητικά πεδία:

 • Δομική και θερμική βελτιστοποίηση των θερμοκηπίων για περιορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων
 • Εφαρμογή της υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) στην θέρμανση θερμοκηπίων
 • Βελτίωση των δυνατοτήτων των συστημάτων υπέρυθρης θέρμανσης σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα με κριτήρια
 • Την κατανάλωση ενέργειας και καυσίμου
 • Το οικονομικό κόστος
 • Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 • Τον όγκο και την ποιότητα των προϊόντων
 • Μελέτη και ανάλυση μικρο και μακροκλίματος θερμοκηπίων
 • Χρήση ανανεώσιμων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας στα θερμοκήπια
 • Ανάπτυξη «Ψυχρού και ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου»

Ερευνητικές Συνεργασίες

 • Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Εργαστήριo. Φυσικών & Χημικών Διεργασιών (ΕΦΧΔ) Τμήμα Μηχανολόγων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε, Λεωφόρος Λαυρίου, Κορωπί, Αττική, http://www.geoponiki.gr
 • NATURAL GAS – Καινοτόμες ενεργειακά λύσεις, κάτοπτρα ακτινοβολίας οίκου SYSTEMA, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, http://www.natural-gas.gr
 • ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.- Θερμοκήπια προηγμένης τεχνολογίας, Εξειδικευμένες εφαρμογές υδροπονίας, Γλύφα Χαλκίδος, Ελλάδα, http://www.agrek.gr

Ερευνητικά Προγράμματα

1. «Μελέτη επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας στην ενεργειακή κατάσταση των θερμοκηπίων για βελτιστοποίηση των συνθηκών ανάπτυξης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών» (2003-2005)

 • Εργαστήριο Τεχνολογίας θερμοκηπίων, Τμήμα ΘΕΚΑ, ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2. «Διερεύνηση εναλλακτικών συστημάτων θέρμανσης του θερμοκηπίου προς εξοικονόμηση ενέργειας» (2005-2007)

 • Εργαστήριο Τεχνολογίας θερμοκηπίων, Τμήμα ΘΕΚΑ, ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών

3. «Πειραματική διερεύνηση εφαρμογής συστημάτων υπέρυθρης θέρμανσης (IR) σε πειραματικά θερμοκήπια» (2007-2009)

 • Εργαστήριο Τεχνολογίας θερμοκηπίων, τμήμα ΘΕΚΑ, ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Εργαστήριο. Φυσικών & Χημικών Διεργασιών (ΕΦΧΔ) Τμήμα Μηχανολόγων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

4. «Εφαρμογή συστημάτων θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) σε παραγωγικά θερμοκήπια και βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους» (2010-2012)

 • Εργαστήριο Τεχνολογίας θερμοκηπίων, τμήμα ΘΕΚΑ, ΤΕΙ Μεσολογγίου
 • Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε
 • NATURAL GAS

5. «Ρυθμιζόμενη Διαφανής Μόνωση για την Κάλυψη Θερμοκηπίων μέσω της Χρήσης Δίμορφων Νανοσωματιδιακών Σχηματισμών» (2011-2013)

 

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • CNE, Τεχνολογικό Κέντρο Κύπρου
 • Elysse, Τεχνολογία Αρδεύσεων Κύπρου
 • Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας Κύπρου
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας θερμοκηπίων, τμήμα ΘΕΚΑ, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • M. Souliotis, Y. Tripanagnostopoulos, A. Kavga (2006). The use of Fresnel lenses to reduce the ventilation needs of greenhouses. Acta Horticulturae, 719:107–113.
 • A. Kavga, Sp. Pantelakis, Th. Panidis, Β. Βontozoglou (2008). Investigation of the potential of long wave radiation heating to reduce energy consumption for greenhouse heating. Acta Horticulturae, 801:741-748
 • A. Kavga, Th. Panidis, B. Bontozoglou, S. Pantelakis (2009). Infrared heating of Greenhouses revisited: an experimental and modeling study. Transactions of the ASABE, 52(6):2055-2065
 • A. Kavga, Th. Panidis, G. Alexopoulos, G. Salahas and V. Bontozoglou (2011). Experimental Investigation of the Energy Needs for a Conventionally and an Infrared (IR) Heated Greenhouse. Acta Horticulturae (ISHS), 893:461-468
 • A. Kavga, G. Alexopoulos, B. Bontozoglou,S. Pantelakis, Th. Panidis (2012). Experimental Investigation of the Energy Needs for a Conventionally and an Infrared-Heated Greenhouse. Advances in Mechanical Engineering, vol. 2012, Article ID 789515, 16 pages. doi:10.1155/2012/789515.
 • A. Kavga, V. Kappatos (2012). Estimation of the Temperatures in an Experimental Infrared Heated Greenhouse Using Neural Network Models, to be published in the International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS)

Προσωπικό – Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου

kavgaΚαυγά Αγγελική, Καθηγήτρια Εφαρμογών

H Αγγελική Καυγά γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜSc) στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2005) και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) από το Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών (2010).

Σήμερα είναι Καθηγήτρια Εφαρμογών (σε διαδικασία εξέλιξης για την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή) με αντικείμενο την Κατασκευή και Λειτουργία θερμοκηπίων στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Έχει 8 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πάνω από 15 συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Συμμετείχε ως κύρια ερευνήτρια σε 5 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων στα 3 ήταν επιστημονικός υπεύθυνος.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία Τεχνολογίας θερμοκηπίων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με:

 

Δομική και θερμική βελτιστοποίηση των θερμοκηπίων για περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και προστασία του περιβάλλοντος

Εφαρμογή της Υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) για θέρμανση θερμοκηπίων

Ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας με εφαρμογές στον τομέα των θερμοκηπίων

Περιβαλλοντική εκτίμηση και διαχείριση

Στα πλαίσια της ερευνητικής της δραστηριότητας έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη πρόταση για την δημιουργία ενός «Ψυχρού Θερμοκηπίου» που επιτυγχάνεται με την χρήση συστημάτων θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος του γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ/Μ και επιστημονικός υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης (ΠΑ) του τμήματος Θε. ΚΑ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

 • A. Kavga, Sp. Pantelakis, Th. Panidis, Β. Βontozoglou (2008). Investigation of the potential of long wave radiation heating to reduce energy consumption for greenhouse heating. Acta Horticulturae, 801:741:748
 • A. Kavga, Th. Panidis, B. Bontozoglou, S. Pantelakis (2009). Infrared heating of Greenhouses revisited: an experimental and modeling study. Transactions of the ASABE, 52(6):2055-2065
 • A. Kavga, Th. Panidis, G. Alexopoulos, G. Salahas and V. Bontozoglou (2011). Experimental Investigation of the Energy Needs for a Conventionally and an Infrared (IR) Heated Greenhouse. Acta Horticulturae (ISHS), 893:461-468
 • A. Kavga, G. Alexopoulos, B. Bontozoglou,S. Pantelakis, Th. Panidis (2012). Experimental Investigation of the Energy Needs for a Conventionally and an Infrared-Heated Greenhouse. Advances in Mechanical Engineering, vol. 2012, Article ID 789515, 16 pages. doi:10.1155/2012/789515.
 • A. Kavga, V. Kappatos (2012). Estimation of the Temperatures in an Experimental Infrared Heated Greenhouse Using Neural Network Models, to be published in the International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS)
Αλεξόπουλος Γεώργιος, Επιστημονικός Συνεργάτης

Ο Γεώργιος Αλεξόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (1992). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Msc) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στη Διασφάλιση Ποιότητας (2005).

Το διάστημα 2002-2005 χρημάτισε υπεύθυνος παραγωγής και προώθησης φυτών καπνού με την μέθοδο των πλωτών σπορείων (float system), σε θερμοκήπιο εμπορικής εταιρείας.

Διετέλεσε  Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας (Θε.ΚΑ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Είναι μόνιμος Επιστημονικός Συνεργάτης του εργαστηρίου Τεχνολογίας Θερμοκηπίων στην διερεύνηση για την αξιοποίηση της Υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) για θέρμανση στο θερμοκήπιο και την δημιουργία του «Ψυχρού και ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου». Συμμετείχε ως ερευνητής σε τρία ερευνητικά προγράμματα.

Έχει 2 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές και πάνω 5 συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

 • A. Kavga, Th. Panidis, G. Alexopoulos, G. Salahas and V. Bontozoglou (2011). Experimental Investigation of the Energy Needs for a Conventionally and an Infrared (IR) Heated Greenhouse. Acta Horticulturae (ISHS), 893:461-468
 • A. Kavga, G. Alexopoulos, B. Bontozoglou,S. Pantelakis, Th. Panidis (2012). Experimental Investigation of the Energy Needs for a Conventionally and an Infrared-Heated Greenhouse. Advances in Mechanical Engineering, vol. 2012, Article ID 789515, 16 pages. doi:10.1155/2012/789515.

Comments are closed.