Έρευνα

 “Πρωτοποριακές Έρευνες σε Εθνικό & Παγκόσμιο Επίπεδο”

 

Στα Εργαστήριά του Τμήματος παράγονται τα πρώτα Υβρίδια Ελληνικού Κολοκυθιού, τα εμπορικά δικαιώματα των οποίων έχουν παραχωρηθεί σε Ελληνικές Εμπορικές-Σποροπαραγωγικές Εταιρείες.

Η μέθοδος της «Αεροπονικής καλλιέργειας» είναι επίσης μια πρωτοπορία του Τμήματος (Πατέντα). Σήμερα λειτουργεί στο Τμήμα η πρώτη επισκέψιμη πειραματική Αεροπονική Φάρμα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια της δομικής και θερμικής βελτιστοποίησης των θερμοκηπίων το Ψυχρό θερμοκήπιο με μειωμένες ενεργειακές απώλειες 40-60%

Ερευνητική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη και σε άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος και αφορά:

  • τη Γενετική ανάλυση και βελτίωση Ελληνικών αρωματικών και κηπευτικών ποικιλιών,
  • τη Διατροφική ποιότητα των φυτικών προϊόντων,
  • το Πολλαπλασιαστικό υλικό,
  • την Φυτοπροστασία,
  • τις Αρδεύσεις κ.λ.π.
  • τη Φυσιολογία και Βιοχημεία Φυτών, το Οξειδωτικό stress στα φυτά

Η ερευνητική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα στο Τμήμα έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές.

Comments are closed.