Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

  • Κουλόπουλος Αθανάσιος  Email: tkoulop@teimes.gr
  • Μπλαχούρα Χριστίνα Email: xmplaxoura@teimes.gr
  • Πανταζόπουλος Γεώργιος Email: gpadazo@teimes.gr
  • Ψαθά Ελένη Email: epsatha@teimes.gr

Comments are closed.