Μπαρούχας Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής

pbar@upatras.gr
(+30) 26220 39303
(+30) 26220 39003 (Fax)
Αποτέλεσμα εικόνας για www http://www.agritech.teiwest.gr/gr/?page_id=1891
Σύντομο ΒιογραφικόΏρες Συνεργασίας

Ο Παντελής Ε. Μπαρούχας είναι Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμη θέση) στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Εδαφολογίας. Είναι Γεωπόνος-Εδαφολόγος, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων – Διαχείριση Περιβάλλοντος και διδάκτωρ Γεωπονικών Σπουδών με εξειδίκευση στην  Εδαφολογία. Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα (1997-2000) και υπότροφος επίδοσης και διαγωγής (1993-1994). Εργάστηκε στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα παρέχοντας υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα εδαφολογίας – θρέψης – λίπανσης φυτών και αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων και φυτικών ιστών με σύγχρονες τεχνικές. Συμμετείχε σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τον τομέα της Εδαφολογίας. Η ερευνητική του δραστηριότητα σχετίζεται με θέματα που αφορούν τα προβληματικά εδάφη, μελέτη γένεσης-ταξινόμησης αυτών, μεθόδους αποφυγής ρύπανσης και βελτίωση των ιδιοτήτων τους με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους και τη διαχείριση του εδαφικού νερού και της στράγγισης. Υπήρξε μέλος της ομάδας διαχείρισης και λήψης αποφάσεων (steering committee) στο έργο «Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes»(συντ.τίτλου: IRMA), που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας (25%) μέσω του European Territorial Cooperation Programmes (ETCP), GREECE-ITALY 2007-2013 με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού άρδευσης, ενώ σήμερα συμμετέχει στην ομάδα έρευνας και ανάπτυξης του IRMASYS (www.irmasys.gr) και του www.irrigation-management.eu για τη διαχείριση της άρδευσης στις γεωργικές καλλιέργειες το οποίο έλαβε το 1ο βραβείο της κατηγορίας THE LAURELS στο .eu WEB awards 2015 που οργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ονοματολογίας Διαδικτύου EURid. Διαθέτει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά ανεγνωρισμένου κύρους και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Διετέλεσε μέλος και ταμίας του Δ.Σ της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας. Είναι Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Είναι εφευρέτης του επιστημονικού οργάνου «Αυτόματο φορητό και ψηφιακό όργανο μέτρησης του ανθρακικού ασβεστίου σε εδαφικά δείγματα με ενσωματωμένη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας και με δυνατότητα επικοινωνίας και εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης της μέτρησης , Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI), Αριθμός Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας GR1008089 (B) ― 2014-01-21, Int. Cl. G01N33/24; G01N7/18 (WO2014060782 A1 World Intellectual Property Organization, WIPO. Publication)

Πέμπτη 15.00 – 16.00 & Παρασκευή 13.00-14.00

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 1. C. Naziri, Α.T. Zamanis, V.D. Koulos and P. E. Barouchas.2017. 133 years from the presentation of Kjeldhal method. Chimica Chronica, 4: 11-13.
 2. Liopa-Tsakalidi A., Barouchas. 2017. Effects of biochar on pepperoncini (Capsicum annuum L cv. Stavros) germination and seedling growth in two soil types. Australian Journal of Crop Science 11(3):264-270. DOI10.21475/ajcs.17.11.03.pne328.
 3. Liopa-Tsakalidi, A., & Barouchas, P. E. Temperature effect on seed germination of four plants in sand from coastal sand dunes in Greece International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR) 3: 2454-1850. http://ijoear.com/Paper-May-2017/IJOEAR-APR-2017-31.pdf
 4. Tsirogiannis, I.L., Fragaki, V., Fillis, E., Scamarcio, L., Parente, A., Malamos, N., Barouchas, P., Christofides, A. and Vanino, S. 2016. Evaluation presentation and development of a web based irrigation management tool. Acta Hortic. 1112, 225-232. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1112.31, http://dx.doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1112.31
 5. Anastasia Akoumianaki-Ioannidou, Pantelis E Barouchas, Artemis Kyramariou, Evridiki Ilia, Nikolaos K Moustakas. 2016. Effect of Vanadium on Dry matter and Nutrient Concentration in pennyroyal (Mentha pulegium L). Bulletin Horticulture, 72(2): 295-298. http://journals.usamvcluj.ro/index.php/horticulture/article/download/11348/9431
 6. Anastasia Akoumianaki-Ioannidou, Pantelis E Barouchas, Evridiki Ilia, Artemis Kyramariou, Nicholas K Moustakas. 2016. Effect of vanadium on dry matter and nutrient concentration in sweet basil (‘Ocimum basilicum’L.). Australian Journal of Crop Science 10(2): 199-206. http://www.cropj.com/ioannnidoy_10_2_2016_199_206%20pdf.pdf
 7. Paschalidis X, Ioannou Z, Mouroutoglou X, Koriki A, Kavvadias V, Baruchas P, Chouliaras I and Sotiropoulos S. 2015. Effect of Fertilization and Irrigation on Plant Mass Accumulation and Maize Production (Zea mays). Int J Waste Resources 5:173. doi: 10.4303/2252-5211.1000173
 8. Avramidis P., Iliopoulos G., Kontopoulos N., Panagiotaras D., Barouchas P.,Nikolaou K. 2015. Depositional environments, sediment characteristics, palaeoecological analysis and environmental assessment of an internationally protected shallow Mediterranean lagoon, Gialova Lagoon – Navarino Bay, Greece. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. DOI: 10.1017/S1755691015000031.
 9. Anastasia Akoumianaki-Ioannidou, Kalliopi Papadimitriou, Pantelis Barouchas, Nicholas Moustakas. 2015. The effects of Cd and Zn interactions on the concentration of Cd and Zn in Sweet Bush Basil (Ocimum basilicum L.) and peppermint (Mentha piperita L.). Fresenius Environmental Bulletin, 24(1):77-83.
 10. Barouchas Pantelis. “Automatic portable and digital calcium carbonate measuring instrument practicable for soil samples – A device characterized by incorporated temperature – counter balancing means, potential communication and location of the geographical position of the measurement”, Greek Industrial Property Organization (OBI), Patent No GR1008089 (B) ― 2014-01-21, Int. Cl. G01N33/24; G01N7/18 (valid until 20-10-2032)
 11. Barouchas Pantelis. 2014. Automatic portable and digital soil calcimeter. Publication number: WO2014060782 A1, World Intellectual Property Organization, WIPO. Publication
 12. Pantelis Barouchas, Nicholas Moustakas, Aglaia Liopa-Tsakalidi, Anastasia Akoumianaki-Ioannidou. 2013. Effect of trivalent and hexavalent Chromium (Cr) on the total Cr concentration in the vegetative plant parts of spearmint (Mentha spicata L.), lemon verbena (Lippia citriodora L.) and peppermint (Mentha piperita L.). Australian Journal of Crop Science 8(3): 363-368. http://www.cropj.com/moustakas_8_3_2014_363_368.pdf
 13. Barouchas, Pantelis E.; Moustakas, Nicholas; Liopa-Tsakalidi, Aglaia. 2013. A rapid procedure to calculate lime requirements based on single titration with base.  Archives of Agronomy and Soil Science, (59): 317-325. DOI: http://dx.doi.org/1080/03650340.2011.621421
 14. Dimitrios Savvas, Georgia Ntatsi, Pantelis Barouchas. 2013. Impact of grafting and rootstock genotype on cation uptake by cucumber (Cucumis sativus L.) exposed to Cd or Ni stress. Scientia Horticulturae, (149):86-96. DOI:http://dx.doi.org/1016/j.scienta.2012.06.030
 15. Liopa-Tsakalidi A., Kaspiris, G. Salahas and PBarouchas. 2012. Effect of salicylic acid (SA) and gibberellic acid(GA3) pre-soaking on seed germination of stevia (Stevia rebaudiana) under salt stress. Journal of Medicinal Plants Research, 6(3):416–423. DOI: http://dx.doi.org/10.5897/JMPR11.1106
 16. Liopa-Tsakalidi, P.E. Barouchasand I.N. Xynias. 2011. Changes of Elements Concentration in Onion Set Plants (Allium cepaL.) Traditionally Cultivated Under Different Soil Types in Greece. International Journal of Agricultural Research, 6: 643-652. http://dx.doi.org/10.3923/ijar.2011.643.652
 17. Liopa-Tsakalidi A.,  Barouchas. 2011. Salinity, chitin and GA3 effects on seed germination of chervil (Anthriscus cerefolium). Australian Journal of Crop Science 5(8):973-978. http://www.cropj.com/liopa_5_8_2011_973_978.pdf
 18. Liopa-Tsakalidi A.,  Barouchas. 2011. Growth of chervil (Anthriscus cerefolium) seedlings as influenced by salinity, chitin and GA3. Australian Journal of Crop Science 5(8): 979-986. http://www.cropj.com/liopa_5_8_2011_973_978.pdf
 19. K. Moustakas, A. Akoumianaki-Ioannidou, P.E. Barouchas. 2011. The effects of cadmium and zinc interactions on the concentration of cadmium and zinc in pot marigold (Calendula officinalis L.). Australian Journal of Crop Science 5(3):277-282. http://www.cropj.com/moustakas_5_3_2011_277_282.pdf
 20. Barouchas, P.E. and N.K. Moustakas. 2010. Iron oxides distribution and color studies of well-drained Alfisols developed on calcareous alluvial deposits in Greece. Archives of Agronomy and Soil Science56(5): 539 – 550. http://dx.doi.org/10.1080/03650340903161179
 21. Savvas, D., Leneti, H., Mantzos, N., Kakarantza, L. and Barouchas, P. 2010. Effects of enhanced NH4+-N supply and concomitant changes in the concentrations of other nutrients needed for ion balance on the growth, yield, and nutrient status of eggplants grown on rockwool. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 85(4):355-361. http://www.jhortscib.org/Vol85/85_4/15.htm
 22. Akoumianakis, K.A.,Passam, H.C., Barouchas, P.E., Moustakas, N.K. 2008. Effect of cadmium on yield and cadmium concentration in the edible tissues of endive (Cichorium endivia L.) and rocket (Eruca sativa Mill.). Journal of Food, Agriculture and Environment 6 (3-4), pp. 206-209. http://www.isfae.org/scientficjournal/2008/issue3/pdf/agriculture/a5.pdf
 23. Savvas, D., H.C. Passam, C. Olympios, N. Mantzos,  Barouchas, D. Kyrkas. 2007. Effects of increasing salinity due to progressive NaCl accumulation in the nutrient solution on French beans grown in a closed hydroponic system. Acta Horticulturae 747: 531-538. http://www.actahort.org/books/747/747_69.htm
 24. Savvas, D. Stamati, E. Tsirogiannis, I. L. Mantzos, N. Barouchas, P. E. Katsoulas, N. Kittas, C. 2007. Interactions between salinity and irrigation frequency in greenhouse pepper grown in closed-cycle hydroponic systems. Agricultural Water Management, 91(1-3):102-111. http://dx.doi.org/10.1016/j.agwat.2007.05.001
 25. Savvas, D. Mantzos, N. Barouchas, P. E. Tsirogiannis, I. L. Olympios, C. Passam, H. C. 2007. Modeling the Salt Accumulation in a Bean Crop Grown in a Closed Hydroponic System as a Relationship of the Water Uptake. Scientia Horticulturae, 111(4):311-318. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2006.10.033
 26. Savvas, D., Passam, H.C., Olympios, C., Nasi, E., Moustaka, E., Mantzos, N., Barouchas, P. 2006. Effects of ammonium nitrogen on lettuce grown on pumice in a closed hydroponic systemHortScience, 41(7): 1667-1673.http://hortsci.ashspublications.org/content/41/7/1667.full.pdf+html
 27. Barouchas, P.E. and N.K. Moustakas. 2006. Precipitation effect on colour characteristics of argillic horizons in well-drained soils developed under Mediterranean climate  Agrophysics, 20: 80-85. http://www.old.international-agrophysics.org/artykuly/international_agrophysics/IntAgr_2006_20_2_85.pdf
 28. Barouchas, P.E. and N.K. Moustakas. 2004. Soil colour spectral analysis employing linear regression models. I. Effects of organic matter.  Agrophysics, 18: 1-10. http://www.old.international-agrophysics.org/artykuly/international_agrophysics/IntAgr_2004_18_1_1.pdf
 29. Moustakas, N. K. and E. Barouchas.2003. Free oxides distribution in poorly and well drained soils developed on calcareous alluvial deposits. Pedosphere, 13: 345-351.
 30. Μουστάκας, Ν.Κ και Π. Ε. Μπαρούχας. 2001. Επίδραση της βροχόπτωσης στη διαμόρφωση των χρωματικών χαρακτηριστικών αργιλικών οριζόντων, σε εδάφη που αναπτύχθηκαν κάτω από Μεσογειακές συνθήκες κλίματος. Αγροτική Έρευνα, 24: 53-60. http://www.nagref.gr/journals/ae/ae24(2)_abstracts_el.htm#p53
 31. Μπαρούχας, Π. Ε. και Μουστάκας, Ν.Κ. 2003. Φασματική ανάλυση χρώματος εδαφικών δειγμάτων με τη χρήση γραμμικών στατιστικών μοντέλων. Αγροτική Έρευνα, 26: 53-64. http://www.nagref.gr/journals/ae/26_2_53.pdf

Comments are closed.