Φυσιολογίας Φυτών – Βιοχημείας

1 9

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου αφορούν τη θεωρητική διδασκαλία και τις εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια των μαθημάτων Κυτταρολογία-Βιοχημεία, Φυσιολογία Φυτών και Μορφολογία & Ανατομία Φυτών.

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζει στις παρακάτω περιοχές:

  • Οξειδωτικό stress στα φυτά: επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και καλλιεργητικών πρακτικών στο οξειδωτικό stress στα φυτά, μέθοδοι εκτίμησης της κυτταρικής βλάβης και της αντιοξειδωτικής άμυνας των φυτών
  • Φυσιολογία και Βιοχημεία Φυτών: επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και καλλιεργητικών πρακτικών στις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών, βιοχημεία φυτικών ενζύμων και χρωστικών
  • Οξειδωτικό stress σε μύκητες και ζωικούς οργανισμούς (με τη συνεργασία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής)

Comments are closed.