ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος     Υ/ΕΥ ΚΑΤ Θ  Ε Σ ΦΕ ΔΜ/ECTS
1101 Μαθηματικά – Βιοστατιστική Υ ΜΓΥ 2 1 3 7 5
1102 Αγροφυσική Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1103 Γεωργική Χημεία Υ ΜΓΥ 2 3 5 9 5
1104 Κυτταρολογία-Βιοχημεία Υ ΜΓΥ 3 2 5 11 6
1105 Εφαρμογές Πληροφορικής στη Γεωργία Υ ΜΓΥ 2 2 4 8 5
1106 Γεωργική Οικονομία Υ ΔΟΝΑ 3 3 8 4
Σύνολο     14 10 24 50 30,0

 

Comments are closed.