Σαλάχας Γεώργιος, Καθηγητής

Σαλάχας Γεώργιος, Καθηγητής
Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών

image002

Θέση:
Πρόεδρος Συμβουλίου Ένταξης
gsal@teimes.gr
(+30) 26220 39019, Mobile: (+30.6944691415)
(+30) 26220 39003 (Fax)
Αποτέλεσμα εικόνας για www http://www.agritech.teiwest.gr/gr/?page_id=523
Ωρες ΣυνεργασίαςΒιογραφικά Στοιχεία
Ώρες συνεργασίας με φοιτητές: Πέμπτη 13.00 – 15.00 & Παρασκευή 13.00-15.00

 

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1985).
 • Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών (1991).

Διδακτική εμπειρία

(2013-2016): Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

 • Εφαρμοσμένη Φυσιολογία και Θρέψη Φυτών
 • Υδροπονία-Αεροπονία
 • Βιολογική Γεωργία

(2013-2016): Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Αμπελουργία-Οινολογία

(1988-2001):Τμήματα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

 • Βοτανική και Φυσιολογία Φυτών
 • Γεωργία και Φυτά μεγάλης καλλιέργειας
 • Εδαφολογία και Θρέψη Φυτών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Αεροπονία
 • Καλλιέργειες εκτός εδάφους (Υδροπονία, NFT, Float System, Aquaculture)
 • Δευτερογενής Φυτικός Μεταβολισμός- Αβιοτικό Stress
 • Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά
 • Έλεγχος Θρέψης και Λίπανσης των Φυτών
 • Θρεπτική αξία φρούτων και λαχανικών
 • Νιτρορρύπανση και βαρέα μέταλλα

 

Ερευνητική εμπειρία

 • Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας, Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας(2013-2016)
 • Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας, Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Τμήμα ΘΕΚΑ, ΤΕΙ Μεσολογγίου(2000-2013)
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας(1998-2002)

Σημαντικά Ερευνητικά Προγράμματα:

 

 • PENED 2003 (2005-2009), Ερευνητικός Υπεύθυνος: «Management and control of nitrate ions and heavy metals accumulation at the Etoloakarnania region environment in Greece». Supported two PHD Theses.

 

 • Archimedes III(2012-20015), Ερευνητικός Υπεύθυνος: «Aeroponic cultivation of plants. Critical factors that influence plant growth and maturation».
 • Archimedes II (2005-2008), Ερευνητικός Υπεύθυνος: «Accumulation of nitrate ions in the water, soil and foliar vegetables, at Etoloakarnania region in Greece».

 

Πατέντες:

Automated  Aeroponic  Plant Growing System (PCT/GR2013/00006)

 

Επιτροπές εκπόνησης διδακτορικών διατριβών:

Μέλος πέντε τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών και τεσσάρων εξεταστικών επιτροπών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

Papasavvas A., Hela D. , Giannakopoulos E. , Salmas K. and Salachas G., 2016. Managing phytochemicals accumulation in red beet plants by N-fertilization process. The critical point. FESPB, 2016

 

Salachas, G., Savvas D., Argyropoulou K., Tarantillis P. A. and Kapotis G., 2015. Yield and nutritional quality of aeroponic basil as affected by the available root-zone volume.Emirates Journal of Food and Agriculture, 27 (12), pp. 911-918.

 

Konstantopoulou, E., Kapotis, G., Salachas, G., Petropoulos, S.A., Chatzieustratiou, E., Karapanos, I.C., Passam, H.C., 2012.Effect of nitrogen application on growth parameters, yield and leaf nitrate content of greenhouse lettuce cultivated during three seasons. Journal of Plant Nutrition 35 (8), pp. 1246-1254.

 

Salahas G., Papasavvas A., Giannakopoulos E., Tselios T. and Savvas D., 2011. Impact of nitrogen deficiency on biomass production, gas exchange, and betacyanin and total phenol concentrations in red beet (Beta vulgaris L. ssp.vulgaris) plants. European Journal of Horticultural Science 76 (5), pp. 194-200. (Cover Page)

 

GIANNAKOPOULOS, Y. DELIGIANNAKIS AND G. SALAHAS (2011). Electrochemical Interfacial Adsorption Mechanism of Polyphenolic molecules onto Hanging Mercury Drop Electrode Surface (HMDE). Journal of Electroanalytical Chemistry 664, pp. 117-125

 

Kapotis, G., Zervoudakis, G., Veltsistas, T., Salahas, G. 2003. Comparison of Chlorophyll Meter Readings with Leaf Chlorophyll Concentration in Amaranthus vlitus: Correlation with Physiological Processes. Russian Journal of Plant Physiology 50 (3), pp. 395-397

Comments are closed.