Καυγά Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Καυγά Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

akavga@upatras.gr
(+30) —
(+30) 26220 39003 (Fax Γραμματείας)
Δείτε το βιογραφικό μου [Εδώ..]

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Καυγά Αγγελική, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, akavga@teiwest.gr

 H Αγγελική Καυγά είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο «Κατασκευή και Λειτουργία θερμοκηπίων»

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜSc) στις «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) από το Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Ενεργειακή βελτιστοποίηση θερμοκηπίου με χρήση συστήματος θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR)»

Είναι υπεύθυνη της λειτουργίας των εργαστηρίων Φυσικής Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Θερμοκηπίων και Βιοκλιματολογίας.

Έχει παρουσιάσει αξιόλογο ερευνητικό έργο στον επιστημονικό της τομέα με 13 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές του SCI και πάνω από 25 συμμετοχές σε Διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Συμμετείχε ως κύρια ερευνήτρια σε 6 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων στα 3 ήταν επιστημονικός υπεύθυνος. Είναι μέλος σε Διεθνείς και Ελληνικούς επιστημονικούς οργανισμούς και κριτής σε Διεθνή περιοδικά.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Τεχνολογία θερμοκηπίων και Βιοκλιματολογία θερμοκηπίων καθώς και στην Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Φυσική. Πιο συγκεκριμένα:

 • Δομική και θερμική βελτιστοποίηση των θερμοκηπίων για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
 • Εφαρμογή της Υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) στην θέρμανση του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου
 • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών (PV) στην οροφή του θερμοκηπίου και επίδραση της σκίασης στην ανάπτυξη των φυτών
 • Εφαρμογή νέων πλαστικών υλικών κάλυψης (Polymer nanocomposite film) με βελτιωμένες οπτικές και θερμικές ιδιότητες
 • Ρύθμιση μικρο και μακροκλίματος θερμοκηπίων μέσω σύγχρονου Μετεωρολογικού Σταθμού
 • Δημιουργία του «Ψυχρού Θερμοκηπίου» με χρήση συστημάτων υπέρυθρης θέρμανσης (IR) με μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις και του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος 40-60% .

Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος του γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ/Μεσολογγίου. Είναι Επιστημονικός υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης (ΠΑ) στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (2011-σήμερα).

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. «Συμβολή συστημάτων ηλιακής ενέργειας για τον έλεγχο φωτισμού – θερμοκρασίας και κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του θερμοκηπίου» (Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2003-2005, ΕΛΚΕ ΤΕΙ/Μ)
 2. «Διερεύνηση εναλλακτικών συστημάτων θέρμανσης του θερμοκηπίου προς εξοικονόμηση ενέργειας» (Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2005-2007, ΕΛΚΕ ΤΕΙ/Μ)
 3. «Εφαρμογή συστημάτων θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR) σε παραγωγικά θερμοκήπια και βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους» (Επιστημονικός Υπεύθυνος, 2010-2012, ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε, NATURAL GAS)
 4. «Διαχείριση βιομάζας για τηλεθέρμανση πιλοτικού-ερευνητικού θερμοκηπίου με τελική παραγωγή οπωροκηπευτικών» (Συνεργαζόμενο μέλος, 2013-2015, Pabidok Trading Ltd, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός νόμος 3908/11)
 5. «Ρυθμιζόμενη Διαφανής Μόνωση για την Κάλυψη Θερμοκηπίων μέσω της Χρήσης Δίμορφων Νανοσωματιδιακών Σχηματισμών» (Συνεργαζόμενος εταίρος, 2011-2013, ΙΠΕ -Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου)
 6. «Ευφυή Θερμοκήπια για Αειφόρο Παραγωγή Τροφίμων» (Συνεργαζόμενος εταίρος, 2017-2019, Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020)

 Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά 

 1. Tripanagnostopoulos, M. Souliotis, J.K. Tonui, A. Kavga. (2005). Irradiation Aspects for Energy Balance in Greenhouses. Acta Horticulturae, 691:733-740
 2. Souliotis, Y.Tripanagnostopoulos, A. Kavga. (2006). The Use of Fresnel Lenses to Reduce the Ventilation Needs of Greenhouses. Acta Horticulturae, 719:107-104
 3. Α. Kavga, Pantelakis, Th. Panidis, Β. Βontozoglou (2008). Investigation of the potential of long wave radiation heating to reduce energy consumption for greenhouse heating. Acta Horticulturae, 801:741-748
 4. Α. Kavga, Panidis, B. Bontozoglou, S. Pantelakis (2009). Infrared heating of Greenhouses revisited: an experimental and modelling study. Transactions of the ASABE, 52(6):2055-2065
 5. Α. Kavga, Panidis, G. Alexopoulos, G. Salahas and V. Bontozoglou (April 2011). Experimental Investigation of the Energy Needs for a Conventionally and an Infrared (IR) Heated Greenhouse. Acta Horticulturae, 893:461-468
 6. Α. Kavga, Alexopoulos, Th. Panidis, (February 2012). Experimental Investigation of the Potential of Near Infrared Heating (NIR) in Comparison to Forced Air Heating. Acta Horticulturae, 927:765-772
 7. Α. Kavga, Alexopoulos, B. Bontozoglou, S. Pantelakis, Th. Panidis (2012). Experimental Investigation of the Energy Needs for a Conventionally and an Infrared-Heated Greenhouse. Advances in Mechanical Engineering, vol. 2012, Article ID 789515, 16 pages. doi:10.1155/2012/789515
 8. Kavga, A., Karanastasi, E., Konstas, I., Panidis, Th. (2013). Performance of an infrared heating system in a production greenhouse. IFAC Proceedings Volumes- (IFAC-Papers Online), 4(PART 1):235-240
 9. Α. Kavga, Kappatos (2013). Estimation of the Temperatures in an Experimental Infrared Heated Greenhouse Using Neural Network Models. International Journal of Agricultural and Environmental Information Systems (IJAEIS), 4(2):14-22
 10. Α. Kavga, Panidis (2015). Implementation Results of Infrared Heating (IR) in a Production Greenhouse. Applied Engineering in Agriculture Vol. 31(1): 143-151
 11. Kavga, N. Angastiniotis, G. Trypanagnostopoulos and S. Pantelakis (2017). Regulated transparent insulation for greenhouse covers through the use of tailor-made bimodal nanoparticle formations. Acta Horticulturae, has been accepted for publication
 12. Kavga, D. K. Perivoliotis, E. P. Koumoulos, C. A. Charitidis and P Fokaides (2017). Insulating and Nanomechanical Behavior of a New Polymer Nanocomposite as Greenhouse Covering Material. Journal of Ecological Engineering, has been accepted for publication
 13. Trypanagnostopoulos and A. Kavga (2017). Contribution of roof installed photovoltaics to performance improvement of greenhouses Journal of Renewable Energy, has been accepted for publication

 Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 1. Charitidis, C.A., Pantelakis, S., Bontozoglou, V., L. Kontonasios, Kavga, A., Charitidis, P. (2010). Advanced Materials and Processes at the Nano/Micro Scale in Covering Materials of greenhouses for Energy Savings Advanced Materials Used as Greenhouse Coverings (Book Chapter). Particle and Continuum Aspects of Mesomechanics, pp: 545-551

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών (Εργαστήρια Τεχνικής Θερμοδυναμικής, Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών), Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Τμήμα Μηχανολόγων (Εργαστήριο Φυσικών & Χημικών Διεργασιών (ΕΦΧΔ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Τμήμα Φυσικής (Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας), Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, (ΕΙΕ) Ελλάδα
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Κύπρος (ΙΓΕ)
 • Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος
 • CNE, Τεχνολογικό Κέντρο Κύπρου
 • Elysse, Τεχνολογία Αρδεύσεων Κύπρου
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ Α.Ε, Λεωφόρος Λαυρίου, Κορωπί, Αττική, http://www.geoponiki.gr
 • NATURAL GAS – Καινοτόμες ενεργειακά λύσεις, κάτοπτρα ακτινοβολίας οίκου SYSTEMA, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, http://www.naturalgas.gr
 • ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε.- Θερμοκήπια προηγμένης τεχνολογίας, Εξειδικευμένες εφαρμογές υδροπονίας, Ελλάδα, http://www.agrek.gr

 

ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE)

International Society for Horticultural Science (ISHS)

European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng)

Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ)

 

Comments are closed.