Καραναστάση Ειρήνη, Aναπληρώτρια Καθηγήτρια

Καραναστάση Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ekaranastasi@upatras.gr
(+30) 6945556909
(+30) 26220 39003 (Fax Γραμματείας)
Δείτε το βιογραφικό μου [Εδώ..

Επιστημονική κατάρτιση

 • Πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997).
 • Διδάκτορας του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Dundee, Σκοτία, Ηνωμένο Βασίλειο (2001). Διατριβή: Acquisition, Retention, and Transmission of Tobravirus Particles by Nematodes of the Family Trichodoridae, and Intervention of the Trichodorid Feeding Behaviour and Pharyngeal Ultrastructure

Εκπαιδευτική δραστηριότητα

 • Φυτοπροστασία (Γενική Εντομολογία, Γενική Φυτοπαθολογία), Φυλλοδιαγνωστική, Μελισσοκομία.

Ερευνητική δραστηριότητα

 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτοπαρασιτικών νηματωδών φορέων ιών – ιών – φυτών ξενιστών.
 • Συστηματική ταξινόμηση φυτοπαρασιτικών νηματωδών.
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης φυτοπαρασιτικών νηματωδών.
 • Μελέτες διασποράς, ιδιαίτερα των ειδών Globodera pallida και G. rostochiensis της πατάτας, Xiphinema spp. της αμπέλου και Meloidogyne spp. σε κηπευτικά.
 • Μελέτη της δράσης των εντομοπαθογόνων νηματωδών Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema feltiae και Steinernema carpocapsae κατά των Sitophilus oryzae, Tribolium confusum, Rhyzopertha dominica, Prostephanus truncatus και Ephestia kuehniella.
 • Επικινδυνότητα και αντιμετώπιση του νέου σοβαρού εχθρού των φοινικοειδών Rhynchophorus ferruginens (Coleoptera: Curculionidae).
 • Μελέτη επί της νηματοκτόνου δράσης του αιθέριου ελαίου και άλλων ουσιών του σκόρδου.
 • Επιπτώσεις της παράλληλης παρουσίας εντομοπαθογόνων νηματωδών σε υποστρώματα ανάπτυξης φυτών, μολυσμένα με φυτοπαρασιτικούς νηματώδεις.

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Karanastasi, E. & Brown, D.J.F. (2004). Immunogold localisation and interspecific variation in the site of tobravirus particle retention in vector nematodes of the family Trichodoridae Thorne, 1935 (Nematoda: Diptherophorina). Nematology, 6 (2): 261-272.
 • Karanastasi, E., Decraemer, W., Wyss, U. & Brown, D.J.F. (2004). The ultrastructure of the feeding apparatus and pharyngeal tract of four European trichodorid species (Trichodoridae: Triplonchida). Nematology, 6 (5): 695-713.
 • Karanastasi, E., Decraemer, W., Kyriakopoulou, P.E. & Neilson, R. (2005). First record of the stubby root nematode Pararichodorus teres in Greece. Plant Disease, 89 (6): 685.
 • Oro, V., Hübschen, J., Karanastasi, E., Krnjaic, S., Krnjaic, D., Brown, D.J.F. and Neilson, R. (2005). Inter-population variability of Longidorus euonymus Mali and Hooper, 1974 (Nematoda, Dorylaimida) and comment upon the number of juvenile developmental stages. Helminthologia, 42(3): 155-166.
 • Riga, E., Karanastasi, E., Oliveira, C.M.G. and Neilson, R. (2007). Development of rapid diagnostic tools to identify two viruliferous stubby root nematodes, Paratrichodorus allius and P. teres in the Pacific Northwest of the USA. American Journal of Potato Research, 84: 161-167.
 • Anagnou, M., Soulioti, P., Karanastasi, E. and Giannopolitis, C.N. (2008). Plant pest and weed species reported in Greece, 1990-2007. Hellenic Plant Protection Journal, 1: 55-78.
 • Karanastasi, E., Da Conceicao, I.L.P.M., Dos Santos, M.C.V., Tzotzakakis, E.A. and Abrantes, I.M.D. (2008). Occurrence of the root-knot nematode Meloidogyne arenaria (Neal) Chitwood on balm and grapevine in Greece. Helminthologia, 45, 1: 52 – 53.
 • Karanastasi, E., Handoo, Z. A and Tzotzakakis, E. A. (2008). New host plant species and first record for the plant parasitic nematode Criconemoides xenoplax (Raski, 1952) Loof & De Grisse, 1989 Nematoda: Criconematidae in Greece. Helminthologia, 45, 2: 103 – 105.
 • Vassilakos, N., Bem, F., Tzima, A., Barker, H., Reavy, B., Karanastasi, E. and Robinson, D. (2008). Resistance of transgenic tobacco plants incorporating the putative 57-kDa polymerase read-through gene of Tobacco rattle virus against rub-inoculated and nematode-transmitted virus. Transgenic Research, 17: 929-941.
 • Athanasiou, C.G., Kavallieratos, N.G., Menti, H. and Karanastasi, E. (2010). Mortality of four stored product pests in stored wheat when exposed to doses of three entomopathogenic nematodes. Journal of Economic Entomology, 103 (3): 977-984.
 • Karanastasi, E. & Brown, D.J.F. (2004). Immunogold localisation and interspecific variation in the site of tobravirus particle retention in vector nematodes of the family Trichodoridae Thorne, 1935 (Nematoda: Diptherophorina). Nematology, 6 (2): 261-272.
 • Karanastasi, E., Decraemer, W., Wyss, U. & Brown, D.J.F. (2004). The ultrastructure of the feeding apparatus and pharyngeal tract of four European trichodorid species (Trichodoridae: Triplonchida). Nematology, 6 (5): 695-713.
 • Karanastasi, E., Decraemer, W., Kyriakopoulou, P.E. & Neilson, R. (2005). First record of the stubby root nematode Pararichodorus teres in Greece. Plant Disease, 89 (6): 685.
 • Oro, V., Hübschen, J., Karanastasi, E., Krnjaic, S., Krnjaic, D., Brown, D.J.F. and Neilson, R. (2005). Inter-population variability of Longidorus euonymus Mali and Hooper, 1974 (Nematoda, Dorylaimida) and comment upon the number of juvenile developmental stages. Helminthologia, 42(3): 155-166.
 • Riga, E., Karanastasi, E., Oliveira, C.M.G. and Neilson, R. (2007).Development of rapid diagnostic tools to identify two viruliferous stubby root nematodes, Paratrichodorus allius and P. teres in the Pacific Northwest of the USA. American Journal of Potato Research, 84: 161-167.
 • Anagnou, M., Soulioti, P., Karanastasi, E. and Giannopolitis, C.N. (2008). Plant pest and weed species reported in Greece, 1990-2007. Hellenic Plant Protection Journal, 1: 55-78.
 • Karanastasi, E., Da Conceicao, I.L.P.M., Dos Santos, M.C.V., Tzotzakakis, E.A. and Abrantes, I.M.D. (2008). Occurrence of the root-knot nematode Meloidogyne arenaria (Neal) Chitwood on balm and grapevine in Greece. Helminthologia, 45, 1: 52 – 53.
 • Karanastasi, E., Handoo, Z. A and Tzotzakakis, E. A. (2008). New host plant species and first record for the plant parasitic nematode Criconemoides xenoplax (Raski, 1952) Loof & De Grisse, 1989 Nematoda: Criconematidae in Greece. Helminthologia, 45, 2: 103 – 105.
 • Vassilakos, N., Bem, F., Tzima, A., Barker, H., Reavy, B., Karanastasi, E. and Robinson, D. (2008). Resistance of transgenic tobacco plants incorporating the putative 57-kDa polymerase read-through gene of Tobacco rattle virus against rub-inoculated and nematode-transmitted virus. Transgenic Research, 17: 929-941.
 • Athanasiou, C.G., Kavallieratos, N.G., Menti, H. and Karanastasi, E. (2010). Mortality of four stored product pests in stored wheat when exposed to doses of three entomopathogenic nematodes. Journal of Economic Entomology, 103 (3): 977-984.

 

Comments are closed.