Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2013-2014 τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (Ν.4218/2013)

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις του τμήματος  Τεχνολόγων Γεοπώνων (με έδρα την Αμαλιάδα) θα πραγματοποιηθούν την χρονική περίοδο από 29-1-2014  έως και 2-2-2014. Οι συγκεκριμένες…

Συνέχεια…

Παράταση ηλεκτρονικών εγγραφών – Δηλώσεις Μαθημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα) – Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 !!!

Οι Σπουδαστές  Τμήματος Τεχνολόγων – Γεωπόνων (Αμαλιάδα) (παλαιοί & νέοι), θα μπορούν να υποβάλλουν την Ηλεκτρονική τους Δήλωση Μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο του…

Συνέχεια…