Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Τμήματος Γεωπονίας (π. Τεχνολόγων Γεωπόνων) για έναρξη 01/05/2021

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο…

Συνέχεια…